“70 năm hợp tác đào tạo Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga: Dấu ấn vượt thời gian”

31/12/2020, 15:29

Sáng 30/12, Báo Quân đội nhân dân và Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) đồng chủ trì tổ chức Toạ đàm: “70 năm hợp tác đào tạo Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga: Dấu ấn vượt thời gian”.

Toạ đàm: “70 năm hợp tác đào tạo Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga: Dấu ấn vượt thời gian”.

Tham dự toạ đàm có Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng, phi công Phạm Tuân, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, Anh hùng Liên Xô, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị; các nhân chứng lịch sử trong và ngoài Quân đội đã từng sống, học tập tại Liên Xô/Liên bang Nga.
 
 
Trung tướng Phạm Tuân phát biểu tại toạ đàm.
 
Với chủ đề xuyên suốt về hợp tác Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga trong lĩnh vực đào tạo trong 70 năm qua, toạ đàm nhằm khẳng định hợp tác đào tạo giữa Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là một trong những động lực quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam. Hàng chục tham luận gửi tới toạ đàm, các diễn giả đã tập trung trao đổi, đánh giá về những thành tựu, kết quả, bài học kinh nghiệm quý trong suốt chiều dài 70 năm quan hệ hợp tác truyền thống, hữu nghị, được thử thách qua thời gian. Qua đó góp thêm những thông tin, tư liệu và đánh giá khẳng định sự đóng góp to lớn, hiệu quả của hợp tác đào tạo Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga đối với sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam, nhất là xây dựng QĐND Việt Nam.
 
 
Các đại biểu trao đổi bên lề tọa đàm.
 
Toạ đàm gồm 2 phần: “Dấu ấn vinh quang” và “Tương lai rộng mở”, tập trung vào một số nội dung chính: lịch sử hợp tác đào tạo Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga; những dấu ấn nổi bật trong hợp tác đào tạo cán bộ Quân đội trong quan hệ quốc phòng Việt Nam - Liên Xô/Liên bang Nga, nhất là trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước; giới thiệu những kết quả hợp tác đào tạo cán bộ trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, trao đổi ngôn ngữ...; tình cảm, sự tri ân của những cựu du học sinh Việt Nam tại Liên Xô/Liên bang Nga; tiềm năng hợp tác đào tạo Việt - Nga trên các lĩnh vực trong thời gian tới, đặc biệt là đào tạo trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; khẳng định khuôn khổ và cơ chế hợp tác đào tạo trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng…

LINH GIANG