Bàn giao Trường Cao đẳng nghề số 21 về trực thuộc Binh đoàn 15

30/03/2021, 07:28

Ngày 29/3, tại Gia Lai, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã chủ trì Hội nghị bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề số 21 thuộc Quân đoàn 3 về trực thuộc Binh đoàn 15.

Trung tướng Ngô Minh Tiến ký chứng nhận biên bản bàn giao Trường Cao đẳng nghề số 21 thuộc Quân đoàn 3 về trực thuộc Binh đoàn 15.

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-BQP ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều chuyển nguyên trạng Trường Cao đẳng nghề số 21 thuộc Quân đoàn 3 về trực thuộc Binh đoàn 15, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã triển khai cho các cơ quan chức năng phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung văn bản, tổng hợp các số liệu, phương tiện đầy đủ, đúng với nội dung hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và pháp luật quy định.
 
Sau khi tiến hành kiểm tra doanh trại và một số cơ sở vật chất, thông qua biên bản bàn giao, nghe ý kiến phát biểu của đại diện các cơ quan chức năng và đại diện lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Trung tướng Ngô Minh Tiến đánh giá cao công tác chuẩn bị của Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15, đồng thời biểu dương những kết quả Trường Cao đẳng nghề số 21 đã đạt được trong thời gian qua. Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ các cấp; gắn xây dựng trường với xây dựng các tổ chức vững mạnh; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành chức năng để chiêu sinh, đào tạo các ngành nghề chất lượng cao, phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương.

MINH HOÀI