Bảo vệ Đề tài cấp Bộ Quốc phòng về Công tác đảm bảo tài chính quân đội trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

11/11/2019, 16:01

Vừa qua, tại Học viện Hậu cần đã diễn ra buổi bảo vệ đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Công tác đảm bảo tài chính quân đội trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”; do đồng chí Thiếu tướng Trần Đình Thăng, Cục trưởng Cục Kinh tế/BQP làm chủ nhiệm đề tài. Buổi bảo vệ đề tài có sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và hội đồng nghiệm thu.

Thiếu tướng Trần Đình Thăng (người thứ 2 bên trái sang) báo cáo đề tài tại Hội Đồng

     Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố tác động đến công tác bảo đảm tài chính quân đội trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới; khảo cứu lịch sử, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những yêu cầu, nội dung cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tài chính cho các đơn vị quân đội trong thời bình cũng như trong tình huống tác chiến có thể xảy ra...
     Nội dung nghiên cứu đề tài gồm 3 chương, với những nội dung cơ bản bao gồm: Chương 1, cơ sở lí luận và thực tiễn về công tác bảo đảm tài chính quân đội trong chiến trang bảo vệ tổ quốc; Chương 2 đề cập những vấn đề yêu cầu, nội dung công tác bảo đảm tài chính quân đội trong chiến trang bảo vệ Tổ quốc; Chương 3, đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo tài chính quân đội trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
     Kết thúc buổi bảo vệ, Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính/BQP, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu kết luận, nhìn chung đề tài đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Hội đồng đánh giá cao nội dung nghiên cứu của đề tài, đồng thời đánh giá đề tài đạt kết quả Khá và đề nghị Ban nghiên cứu đề tài tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung đề xuất của Hội đồng nghiệm thu để hoàn thiện và áp dụng vào thực tiễn trong thời gian tới./.

NAM KHÁNH