Bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

29/03/2021, 07:37

Chiều 28/3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã bế mạc tại Hà Nội. Tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức 139 điểm cầu truyền hình, với sự tham dự của 11.980 cán bộ, đảng viên toàn quân. Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa và đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
 
Sau thời gian 2 ngày tham gia hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng truyền đạt 05 chuyên đề.
 
Phát biểu bế mạc hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Quang Phương biểu dương các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị tại các điểm cầu đã thực hiện nghiêm kế hoạch học tập, tham dự đúng đối tượng và thời gian quy định.
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng.
 
Để bảo đảm chỉ đạo các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đạt chất lượng, đúng thời gian quy định, Thượng tướng Trần Quang Phương yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến tất cả các đối tượng trong cơ quan, đơn vị, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Cấp uỷ các cấp, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động của cấp ủy cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị để rà soát, bổ sung hoàn thiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của tổ chức đảng cấp mình và cụ thể hoá vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ (hàng tháng, quý, năm).
 
Đối với các cơ quan tham mưu chiến lược, các viện nghiên cứu, các học viện, nhà trường trong Quân đội, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy phải tập trung nghiên cứu sâu, nghiên cứu kỹ những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của các văn kiện Đại hội XIII; bám sát thực tiễn tình hình đất nước, Quân đội để làm tốt công tác tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; vận dụng sáng tạo trong đổi mới nội dung, chương trình giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các cơ quan thông tấn, báo chí trong Quân đội và đội ngũ báo cáo viên các cấp xây dựng các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản của nghị quyết và các văn kiện Đại hội; chủ động phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến.
 
“Học tập, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm, cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Các đơn vị phải tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tốt các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt mục đích, yêu cầu đề ra, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Cùng với công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các cơ quan, đơn vị chú ý làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” - Thượng tướng Trần Quang Phương nhấn mạnh.

NGUYÊN HẢI