Bộ Tổng Tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

11/12/2020, 15:10

Chiều 10/12, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì và trực tiếp quán triệt nghị quyết.
 

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng.
 

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn quán triệt nghị quyết tại hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp về nhận thức tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung của Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy; từ đó tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, của Quân đội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị.
 
 
Thiếu tướng Chu Văn Đoàn phát biểu tại hội nghị.
 
Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nội dung cơ bản về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII. Quá trình phổ biến, quán triệt, đối với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI cần tập trung làm rõ những thành tựu, kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025; nắm chắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng.

NGUYÊN HẢI - MẠNH HÙNG