Bộ Tổng Tham mưu triển khai công tác tổ chức lực lượng năm 2020

24/12/2019, 10:07

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020. Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương tính chủ động của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã thực hiện nghiêm công tác tổ chức lực lượng thời gian qua; đồng thời yêu cầu, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung nghiên cứu xây dựng Đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tình hình mới; triển khai thực hiện Đề án quy hoạch hệ thống nhà trường trong quân đội. Ngay trong quý 1 năm 2020, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức, duy trì quân số trực Tết Canh Tý đầy đủ, đúng quy định; các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng thời gian, chỉ tiêu, chất lượng, đúng đối tượng và tiêu chuẩn. Cùng với đó, Bộ Tổng Tham mưu sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện một số luật mới được Quốc hội thông qua.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong quá trình thực hiện công tác tổ chức lực lượng và đưa ra một số phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, đề án về tổ chức lực lượng; đồng thời đảm bảo tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho huấn luyện, SSCĐ, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai...

MẠNH HÙNG