Bộ Tổng Tham mưu triển khai nhiệm vụ năm 2019

21/01/2019, 11:30

Ngày 21-1, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Hội nghị Quân chính, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Thiếu tướng Ngô Minh Tiến và đại biểu đại diện một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng.

Năm 2018, Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao. Nổi bật là: Đã nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân duy trì và thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá. Thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng BTTM vững mạnh toàn diện, Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng trong sạch vững mạnh...

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả của các cơ quan, đơn vị đạt được trong năm 2018 và chỉ rõ đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ năm 2019. Để BTTM thực hiện tốt nhiệm vụ, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ; nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập các cấp; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đổi mới giáo dục-đào tạo, ứng dụng công nghệ mới trong huấn luyện, đào tạo; duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn, nắm tình hình tác chiến điện tử...

Thượng tướng Phan Văn Giang chỉ đạo tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị trong BTTM vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ. Kiểm tra, rà soát, xây dựng các nghị quyết của cấp ủy, tổ chức Đảng bảo đảm sát nhiệm vụ, đúng chức năng các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, chế độ, chính sách, xây dựng cơ bản và bảo đảm an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ; quan tâm, chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ; bồi dưỡng, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ các cấp tích cực tự học, tự rèn, nâng cao năng lực, trình độ làm tốt công tác tham mưu theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm các chế độ trực, nhất là trực chỉ huy, trực SSCĐ trong các thời điểm lễ, tết và thực hiện tốt các nhiệm vụ trên giao...

* Cùng ngày, BTTM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Năm qua, hoạt động CTĐ, CTCT của BTTM được triển khai toàn diện, có sự đổi mới nội dung, hình thức; chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Năm 2019, BTTM tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, gắn thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng với Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn cơ quan nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, nhận thức trách nhiệm đúng, quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

HÀ KHÁNH/QĐND Online