Các đơn vị tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

02/06/2020, 09:20

Trường Quân sự Quân khu 3 đã tổ chức Lễ tuyên thệ cho 678 chiến sĩ mới (CSM) năm 2020. Sau 3 tháng huấn luyện, rèn luyện, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa điều chỉnh kế hoạch, thời gian huấn luyện, song nhà trường vẫn bảo đảm tốt chương trình, nội dung huấn luyện.

Chiến sĩ mới Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) duyệt đội ngũ tại lễ tuyên thệ

Gần 700 CSM thuộc các đơn vị: Lữ đoàn Pháo phòng không 241, Lữ đoàn Công binh 513, Lữ đoàn Thông tin 603, Trường Quân sự Quân khu 3 và Tiểu đoàn 31 (Bộ Tham mưu Quân khu 3) đã được trang bị những kiến thức cơ bản về điều lệnh, công tác chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật theo quy định… Kết quả kiểm tra CSM, tất cả nội dung đạt yêu cầu, trong đó hơn 74% khá, giỏi, đơn vị xếp loại khá. Nhà trường biểu dương 2 tập thể, 27 cá nhân tiêu biểu trong huấn luyện CSM. (DƯƠNG HÀ)
 
* Trung đoàn Bộ binh cơ giới 102 (Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) năm 2020 tiếp nhận và tổ chức huấn luyện CSM từ các địa phương: Hà Nội, Thanh Hóa. Qua 3 tháng huấn luyện, CSM được trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật; kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt khá, giỏi. 100% CSM an tâm tư tưởng, xác định rõ tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống “Trung đoàn Thủ đô anh hùng”. (PHI SƠN)
 
* Trường Quân sự Quân đoàn 2 đã tổ chức Lễ tuyên thệ cho 453 CSM huấn luyện tại nhà trường năm 2020. Sau 3 tháng huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn, vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa huấn luyện, đồng thời tổ chức huấn luyện ở 3 khu vực khác nhau, có nơi cách trung tâm nhà trường hàng trăm ki-lô-mét; song toàn trường đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung theo chương trình, kế hoạch huấn luyện, bảo đảm an toàn mọi mặt. Kết quả kiểm tra thực hành 3 tiếng nổ đạt từ 87,37% đến 100% khá, giỏi; nhận thức chính trị của CSM đạt 88,85% khá, giỏi. Ngay sau lễ tuyên thệ, nhà trường tổ chức bàn giao CSM về các đơn vị trong quân đoàn. (HOÀNG THANH)
 
* Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) đã tổ chức Lễ tuyên thệ CSM năm 2020 cho hơn 3.000 CSM là thanh niên của 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sư đoàn vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa tổ chức huấn luyện bảo đảm tiến độ nội dung, chương trình. Kết quả kiểm tra, 100% khoa, mục đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật. Sau lễ tuyên thệ, 100% CSM phấn khởi nhận nhiệm vụ mới. (TRẦN TRUNG)
 
* Binh chủng Công binh chỉ đạo 6 lữ đoàn và Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh tổ chức Lễ tuyên thệ CSM năm 2020. Sau 3 tháng huấn luyện, các đơn vị hoàn thành 100% nội dung, kết quả kiểm tra CSM đều đạt khá, giỏi, an toàn tuyệt đối. Chiến sĩ các đơn vị từng bước trưởng thành, vững vàng về mọi mặt, nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ và mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; vinh dự, trách nhiệm của quân nhân cách mạng, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; sẵn sàng nhận nhiệm vụ cấp trên giao phó. (MAI TƯ)
 
* Tiểu đoàn 355 (Vùng 3 Hải quân) đã tổ chức huấn luyện CSM đúng, đủ nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật. 100% chiến sĩ được giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; 100% chiến sĩ biết bơi. Kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt khá, giỏi và bảo đảm an toàn tuyệt đối… (THANH THÚY)
 
* Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 (Binh chủng Tăng thiết giáp) vừa tổ chức lễ tuyên thệ CSM và tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị khóa 41, năm 2020. Sau thời gian huấn luyện, các chiến sĩ đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hiểu biết chung về văn hóa-xã hội… Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ đều đạt khá và giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Khóa 41 đào tạo sĩ quan dự bị hoàn thành nội dung, chương trình theo quy định; thi tốt nghiệp có 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ trung bình khá trở lên đạt gần 50%... Dịp này, nhà trường khen thưởng 2 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu. (KHẮC SƠN)