Cán cân thương mại của Việt Nam thặng dư 1 tỉ USD

22/06/2020, 10:31

Tính từ đầu năm đến hết tháng 5, cán cân thương mại của cả nước thặng dư 3,54 tỉ USD…

Ảnh minh họa.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 5.2020 thặng dư 1 tỉ USD. Tính từ đầu năm đến hết tháng 5, cán cân thương mại của cả nước thặng dư 3,54 tỉ USD.
 
Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 5.2020 đạt 21,33 tỉ USD, tăng 1% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 120,17 tỉ USD, giảm 6,2%, tương ứng giảm 7,95 tỉ USD so với cùng kỳ năm 2019.
 

 
Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 11,9 tỉ USD, tăng 8% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 5 tháng đầu năm 2020 lên 65,55 tỉ USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước.
 
Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5.2020 đạt 9,4 tỉ USD, giảm 6,6% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 54,62 tỉ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.
 
Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 5.2020 có mức thặng dư trị giá 2,45 tỉ USD, đưa cán cân thương mại trong 5 tháng tính từ đầu năm 2020 lên mức thặng dư trị giá 10,9 tỉ USD.