Chỉ thị về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019

17/04/2019, 14:49

Ngày 01/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chỉ thị này đề ra mục tiêu, yêu cầu; xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra trong năm 2019 (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm :

QUANG SƠN