Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

14/01/2019, 15:45

Sáng 14-1, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (BPTD) giai đoạn 2009-2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt Đội danh dự Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, dự và phát biểu tại hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Cùng tham dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh BĐBP và 80 cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện Ngày BPTD giai đoạn 2009-2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Phú Sơn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Qua 30 năm thực hiện Ngày BPTD, Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, tập trung xây dựng khu vực biên giới phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh. Các cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo được triển khai rộng khắp trong cả nước, huy động nguồn lực to lớn giúp đỡ các xã biên giới và các đồn biên phòng; tăng cường gắn bó đoàn kết quân-dân. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Ngày BPTD; đồng thời kịp thời cổ vũ, động viên đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, biển đảo, chiến sĩ BĐBP khắc phục khó khăn, gian khổ, bám trụ nơi biên giới, hải đảo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Trình bày Báo cáo sơ kết thực hiện Ngày BPTD giai đoạn 2009-2019, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, những năm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung Ngày BPTD với nhiều hình thức, cách làm phong phú, sáng tạo, vừa bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, từng tuyến biên giới; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia xây dựng nền BPTD, thế trận BPTD trong thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, tăng cường; đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng lên, kinh tế-xã hội có nhiều khởi sắc và phát triển; quốc phòng-an ninh được củng cố; quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hội nhập quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị.

Qua 30 năm thực hiện Ngày BPTD, nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia tiếp tục được nâng lên. Qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp, tạo thế và lực mới cho xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần thực hiện thắng lại hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với sự điều hành của Thượng tướng Phan Văn Giang, hội nghị đã nghe các đại biểu trình bày tham luận về kinh nghiệm thực tiễn, những mô hình hay và đề xuất ý kiến, kiến nghị góp phần thực hiện Ngày BPTD hiệu quả hơn.
Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phú Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là cấp ủy, chính quyền 44 tỉnh, thành phố biên giới, bờ biển đã có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Ngày BPTD một cách thiết thực, hiệu quả. Các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày BPTD thông qua những việc làm thiết thực, như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương với Bộ Quốc phòng và BĐBP; tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, ưu tiên đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng gắn với đối ngoại nhân dân. Qua đó, đã góp phần tích cực vào xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới, biển đảo ngày càng vững mạnh; biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển tạo điều kiện thuận lợi để đất nước mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang, nhất là Bộ đội Biên phòng trong việc tổ chức có hiệu quả các nội dung Ngày BPTD giai đoạn 2009 - 2019.

Thời gian tới, để Ngày BPTD những năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X một cách sâu sắc, nhất là các Nghị quyết và Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII về quốc phòng, an ninh. Tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; trong đó nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân là một cột mốc sống” ở khu vực biên giới, lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là chuyên trách; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội địa bàn biên giới, biển, đảo. Hướng mạnh vào việc giúp các địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, trong thực hiện Ngày BPTD cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Ngày BPTD giai đoạn 2009 - 2019, cùng những bài học kinh nghiệm được rút ra từ hội nghị. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải không ngừng trau dồi phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, nhất là kiến thức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn, thực sự gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới, phải là chỗ dựa vững chắc cho cấp uỷ, chính quyền và nhân dân biên giới trong sự nghiệp BPTD, xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp cho địa bàn biên giới, cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn, các đại biểu điển hình tiên tiến cùng các đại biểu về dự hội nghị tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, cùng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang xây dựng nền BPTD, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp này, 33 tập thể và 4 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 40 tập thể và 67 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày BPTD giai đoạn 2009-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

CHIẾN THẮNG - MINH MẠNH/QĐND Online