Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và quân đội

07/01/2021, 09:38

Sáng 6/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết hoạt động quốc phòng, quân sự năm Việt Nam Chủ tịch ASEAN 2020 và tổng kết công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng năm 2020 theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
 
Năm 2020, Bộ Quốc phòng đã chủ trì tổ chức thành công các hoạt động quốc phòng, quân sự ASEAN 2020 đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra của năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, qua đó thể hiện sự chủ động thích ứng và vai trò dẫn dắt của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020. Cụ thể: Việt Nam đã kịp thời đề xuất ra Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM Hẹp), làm cơ sở để tổ chức thành công diễn tập xử lý tình huống trực tuyến về phòng, chống dịch COVID-19 của lực lượng quân y ASEAN; thông qua tài liệu khái niệm của Việt Nam về việc đặt Cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ tại đơn vị quân đội của nước thành viên ASEAN tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; ra Tuyên bố chung ADMM theo thông lệ; bảo đảm sau nhiều năm, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) ra được Tuyên bố chung, thể hiện vị thế, uy tín của Việt Nam trong cơ chế hợp tác quốc phòng giữa ASEAN với các nước đối tác đối thoại…
 
Từ thành công của các hoạt động thực tiễn, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp trực tiếp vào việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; góp phần tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy quan hệ, hợp tác, tăng cường tiềm lực phục vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; góp phần củng cố lòng tin chiến lược giữa Việt Nam với các nước, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, QĐND Việt Nam trên trường quốc tế; tiếp tục tạo được sự tin cậy, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, khẳng định là phương thức bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và cạnh tranh chiến lược phức tạp giữa các cường quốc, việc đạt được những thành tựu trên là cố gắng rất lớn, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương nỗ lực của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong tổ chức các hoạt động quốc phòng, quân sự ASEAN 2020 nói riêng, thực hiện công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2020 nói chung. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2020 có nhiều điểm sáng, như: hợp tác quốc phòng với các nước ngày càng thực chất, hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, hoàn thiện hệ thống văn bản về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, trình độ công nghệ thông tin trong tổ chức trực tuyến các hoạt động quốc phòng, quân sự ASEAN, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.
 
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Về phương hướng, nhiệm vụ hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng trọng tâm năm 2021, các đại biểu cho rằng trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về hội nhập quốc tế, Nghị quyết 806-NQ/QUTƯ của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ, hợp tác quốc phòng theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”; cụ thể hóa kết quả của Năm ASEAN 2020; tiếp tục mở rộng phạm vi, quy mô tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, trước mắt chuẩn bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) thay thế BVDC 2.2, sẵn sàng cử đội công binh tới phái bộ mà Liên hợp quốc yêu cầu…

THÙY LINH