Kinh tế quân đội

    Chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế, Ngày truyền thống Cục Kinh tế/BQP (23/8/1956 - 23/8/2021) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3

Công ty cổ phẩn xi măng ViCem Bút Sơn (Hà Nam): Huấn luyện lực lượng tự vệ pháo phòng không 37 mm

30/08/2021, 17:33

Vừa qua, Công ty cổ phẩn xi măng ViCem Bút Sơn (Hà Nam) tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ pháo phòng không 37 mm năm 2021. 

Một buổi huấn luyện lực lượng tự vệ Đại đội pháo Phòng không 37mm Công ty cổ phần xi măng ViCem Bút Sơn

Trong thời gian 12 ngày cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo phòng không 37mm Công ty cổ phần xi măng ViCem Bút Sơn được học tập, quán triệt các quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng đối với cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tác dụng, tính năng phần tử kỹ chiến thuật, cấu tạo pháo phòng không 37mm; Hiệp đồng khẩu đội, trung đội làm công tác chuẩn bị chiến đấu, bắn các loại mục tiêu và điều lệnh đội ngũ từng người không có súng.
 
Để bảo đảm chất lượng huấn luyện Ban CHQS tự vệ công ty làm tốt công tác chuẩn bị xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện, bảo đảm đầy đủ thao trường bãi tập, vũ khí trang bị và huy động tối đa quân số học tập.
 
Quá trình huấn luyện cán bộ, chiến sĩ nắm chắc được tính năng cấu tạo, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị; chấp hành nghiêm quy định về thao trường huấn luyện, tác phong và quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Kiểm tra kết thúc huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó 85% trở lên khá, giỏi, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và bảo đảm an ninh, an toàn trong lao động sản xuất phát triển kinh tế.
 
 

VƯƠNG HIẾN