Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X

24/06/2020, 17:25

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự QĐND Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
 
 

Các đại biểu dự Đại hội.
 
Cùng dự Đại hội có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng TĐ-KT Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn.
 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.
 
Tham dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, thành phố Hà Nội; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015 - 2020.
 


Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc Đại hội.
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Sự ra đời, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gắn liền với phong trào thi đua yêu nước, được cụ thể hoá bằng các phong trào thi đua trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chính là phong trào Thi đua Quyết thắng hiện nay. Hơn 75 năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân đội được cấp uỷ, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, đã không ngừng phát triển, trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, phát huy sức mạnh của toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lập nên những thành tích, chiến công xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 
 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Triển lãm thành tựu quân sự, quốc phòng chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Khu Triển lãm Quân đội với nhiệm vụ lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với Quốc phòng - An ninh (Sản phẩm trưng bày của Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự/BQP).
 
Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X là dịp tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong Quân đội, biểu dương những thành tích, chiến công, những nhân tố mới đã hình thành và đang phát triển trong phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân trong 5 năm qua; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng 5 năm tới. Đây cũng là dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nêu gương những điển hình tiên tiến, làm cho phong trào học tập gương người tốt, việc tốt trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng; qua đó củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể giữa các đơn vị trong toàn quân.
 
Đại hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, được Trung ương chỉ đạo làm điểm cho toàn quốc, thành công của Đại hội sẽ góp phần vào thành công của Đại hội Thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ X.
 
Đại tướng Lương Cường trình bày báo cáo tổng kết công tác TĐ-KT và Phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 tại Đại hội.
 
Báo cáo tổng kết công tác TĐ-KT toàn quân giai đoạn 2015 - 2020 do Đại tướng Lương Cường trình bày nêu rõ, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, công tác TĐ-KT và phong trào Thi đua Quyết thắng toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng, lập nhiều thành tích xuất sắc, trở thành động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động vượt qua khó khăn, gian khổ, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động; tập trung thực hiện tốt “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm và Đại hội Thi đua Quyết thắng ở cả 3 cấp, đặc biệt là ở cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng với các cuộc vận động của các cấp, các ngành trong và ngoài Quân đội; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thi đua, nhất là trong tổ chức các đợt thi đua cao điểm, đột kích theo phương châm “Hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu”, bằng các hình thức phong phú, sinh động, có tiêu chí, nội dung cụ thể, thiết thực. Thực hiện mục tiêu thi đua xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cấp ủy các cấp đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng. Chủ động, nhạy bén xung kích, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình và trong khó khăn, gian khổ cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 
Quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Không ngừng sáng tạo”, “Thi đua Quyết thắng”, phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực học tập, rèn luyện nâng cao sức cơ động và trình độ, khả năng SSCĐ; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với lực lượng Công an bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và quốc tế tổ chức tại Việt Nam; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động về phương án, lực lượng, phương tiện và thực hiện tốt vai trò chủ lực, nòng cốt trong ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai, thảm họa, sự cố môi trường, dịch bệnh, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân đánh giá cao.
 
Toàn quân tập trung thi đua thực hiện tốt “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục đẩy mạnh các Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Doanh nghiệp Quân đội hội nhập và phát triển”, “Thanh niên vươn tới những đỉnh cao”, “Tuổi trẻ sáng tạo”; “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thông qua phong trào Thi đua Quyết thắng đã có trên 1,5 triệu lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tôn vinh; riêng ở cấp Bộ Quốc phòng, đã thẩm định, xét và đề nghị khen thưởng 328.070 lượt tập thể, cá nhân.
 
Các đại biểu trao đổi bên lề Đại hội.
 
Đại hội xác định chủ đề của phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2020 - 2025 là “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng”. Trong đó, tập trung tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp; giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của Quân đội đã đạt được trong phong trào Thi đua yêu nước trong những năm qua. Thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng hiệu quả, thiết thực. Các cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả tinh thần Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ trương, đường lối chiến lược về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc để có các hình thức, nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp. Thi đua phải gắn với yêu cầu xây dựng Quân đội chính quy, hiện đại, tổ chức lực lượng, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện; đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; không ngừng học tập, nắm vững và làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, thực hiện “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”. Thực hiện phong trào thi đua phải toàn diện, liên tục và thường xuyên, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp, thiết thực. Phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân đội phải thể hiện tính xung kích, là phong trào hành động cách mạng của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa; xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Quân đội, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân.
 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
 
Với niềm phấn khởi, tự hào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, sau Đại hội lần này, với khí thế mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phong trào Thi đua Quyết thắng trong Quân đội sẽ tiếp tục là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục là động lực quan trọng cổ vũ cán bộ, chiến sĩ không ngừng phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NGUYÊN HẢI