Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân năm 2022

23/12/2022, 15:01

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) toàn quân năm 2022 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.
 

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của toàn quân trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT năm 2022. Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, bước sang năm 2023, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 với kết quả cao hơn năm 2022. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng; hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.
 
Đại tướng Lương Cường và các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh chung.
 
Đại tướng Lương Cường cũng lưu ý, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội phải trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm. Xem xét giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại chặt chẽ, đúng quy định. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; luân chuyển, điều động, phong, thăng quân hàm và nâng lương cán bộ theo quy định, hướng dẫn mới; chuẩn bị nguồn nhân sự phục vụ quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp; thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ.
 
Đại tướng Lương Cường đề nghị, các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội, nhất là chính sách phục vụ quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội; chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Thực hiện hiệu quả hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.
 
Thượng tướng Đỗ Căn trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
 
Năm 2022, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ CTĐ, CTCT, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Toàn quân quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; tích cực tham mưu xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Chủ động tham mưu hoàn thiện, triển khai thực hiện quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Quân ủy Trung ương; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng rà soát, bổ sung, thực hiện Chương trình hành động, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Hoàn thành có chất lượng việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương; chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025 đạt kết quả tốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm; xử lý kỷ luật nghiêm minh “không có vùng cấm”, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng. Xem xét xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Triển khai hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong Quân đội; góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân. Toàn quân tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, Quân đội tiếp tục là điểm sáng trong công tác dân vận của Đảng.
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng; tích cực tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, gương người tốt, việc tốt; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm. Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức và tham gia các cuộc hội thi, hội diễn, diễn tập tác chiến trên không gian mạng đạt kết quả tốt. Phong trào Thi đua Quyết thắng được đẩy mạnh; công tác khen thưởng tiến hành chặt chẽ; hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, xuất bản, in và phát hành có chất lượng, hiệu quả tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao; xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
 
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã tích cực nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Tổ chức tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, nhất là dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giải quyết chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Chủ động tiến hành có hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện “Năm triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng”; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc.

NGUYỄN BẰNG/BQP.VN