Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

07/07/2020, 11:10

Sáng 3/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) - Cơ quan Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội (Ảnh: Quang Huy)


Các đại biểu tham dự Đại hội.

Dự Đại hội có Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lê Chiêm; Trung tướng Nguyễn Tân Cương. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo BTTM.
 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng kết quả mà Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo Cơ quan nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, thấy hết những thuận lợi, khó khăn để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và những giải pháp lãnh đạo sát thực, khả thi; làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, chú trọng nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp tổng thể, cơ bản, lâu dài; tập trung lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có tầm tư duy về chiến lược, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, linh hoạt trong nắm bắt, xử lí tình hình, có trình độ năng lực tham mưu, hướng dẫn và trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan tham mưu chiến lược.
 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng và BTTM trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội.
 
Lưu ý một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu, trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, nêu cao tính chiến đấu và cầu thị tiến bộ, Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, chỉ ra đúng nguyên nhân, tìm ra giải pháp khắc phục; đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025 toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn đúng các khâu đột phá, bảo đảm sát thực, có tính khả thi cao.
 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa chúc mừng Đại hội.
 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, Đại hội đại biểu Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Toàn Đảng bộ đoàn kết, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, xứng đáng với truyền thống và trọng trách cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng.
 
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu khai mạc Đại hội.
 
Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ, đóng góp các ý kiến sâu sắc, có chất lượng, bảo đảm cho thành công của Đại hội; đồng thời tiếp khẳng định và tô thắm truyền thống “trung thành - mưu lược; tận tụy - sáng tạo; đoàn kết - hiệp đồng; quyết chiến - quyết thắng” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BTTM.
 

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tiêu biểu là đã thường xuyên nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các đối sách chiến lược, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chủ động tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện các chiến lược về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thảm họa môi trường; phòng, chống dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19; thực hiện có hiệu quả các đột phá về tổ chức lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Công tác xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng bộ có nhiều chuyển biến tiến bộ; tổ chức biên chế được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh; cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng; các tổ chức quần chúng vững mạnh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 

Các đại biểu tham quan triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng xác định, quán triệt và nắm vững Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và chỉ huy, chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ. Chủ động dự báo, ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; BTTM vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

NGUYỄN BẰNG/Vietnam MOD