Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Tổng Tham mưu

12/09/2019, 14:10

Sáng 11/9, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về tiếp tục cơ cấu lại các doanh nghiệp Quân đội.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự và làm việc với Bộ trưởng có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Tổng Tham mưu báo cáo xây dựng đề án hình thành các tổng công ty, một số kết quả thực hiện Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020” và ý kiến của các đại biểu, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả mà Bộ Tổng tham mưu và các cơ quan, đơn vị có liên quan đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020”. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, doanh nghiệp Quân đội là lực lượng nòng cốt của Quân đội thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời sản xuất sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, việc quán triệt, triển khai cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đã được triển khai đúng hướng, đạt được nhiều kết quả quan trọng song cần phải được đẩy mạnh hơn nữa.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp, tiếp tục rà soát, đánh giá, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các các nhà máy, doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cơ cấu lại cho phù hợp. Trong đó cần lưu ý việc cơ cấu, xắp xếp lại các nhà máy, doanh nghiệp Quân đội phải trên cơ sở phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bên cạnh đó, Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc xắp xếp, kiện toàn tổ chức biên chế, giải quyết chính sách cho người lao động; đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, người lao động, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án và các nhiệm vụ khác.

ĐỨC ANH