Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm việc với Bộ Tổng tham mưu

23/01/2019, 08:38

Sáng 22-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tổng tham mưu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch kết luận Hội nghị.


Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Dự và làm việc với Bộ trưởng có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh; Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Thiếu tướng Ngô Minh Tiến và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng của Bộ Tổng tham mưu.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng đã báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu năm 2018 và khái quát một số nét chính trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Năm 2018, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chủ động tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, biện pháp xử lý hiệu quả các tình huống, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phối hợp bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tổ chức các cuộc diễn tập lớn, diễn tập khu vực phòng thủ theo phương pháp mới và tổ chức bắn kiểm tra, thử nghiệm vũ khí bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

Bộ Tổng tham mưu đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nắm chắc tình hình, chỉ đạo toàn quân tham gia xử lý kịp thời các sự cố, thiên tai, tai nạn; thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng các Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm 2019, Bộ Tổng tham mưu xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với trọng tâm là: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình; tổ chức chỉ đạo các đơn vị diễn tập khu vực phòng thủ theo phương pháp mới; tập trung nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức, biên chế; nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm nội dung công tác tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng, tập trung huấn luyện kỹ, chiến thuật, tăng cường làm chủ vũ khí trang bị; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện đào tạo của các học viện, nhà trường trong quân đội, làm chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất lượng, số lượng phù hợp; duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp.

Thượng tướng Phạm Ngọc Minh báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Bộ Tổng tham mưu năm 2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ Bộ Tổng Tham mưu đã đạt được trong năm vừa qua. Để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2019, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Bộ Tổng tham mưu cần tiếp tục chủ động đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo, tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập các cấp; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đổi mới giáo dục, đào tạo, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm “chuẩn đầu ra” của các đối tượng; duy trì nghiêm chế độ cứu hộ, cứu nạn và chế độ trực, nắm tình hình tác chiến điện tử; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị trong Bộ Tổng tham mưu vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; làm tốt công tác bồi dưỡng, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ các cấp và tính tích cực tự học, tự rèn, nâng cao năng lực, trình độ làm tốt công tác tham mưu theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị Bộ Tổng tham mưu cần tập trung nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; tập trung thực hiện các đột phá, trong đó đột phá về xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong giai đoạn mới...

CHU ANH/QĐND online