Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng kiểm tra kết quả công tác tại các Đoàn Kinh tế - quốc phòng trên địa bàn Quân khu 2

15/07/2020, 18:04

Trong các ngày 06 - 10 tháng 7 năm 2020, Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế/Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra về kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và kinh tế tại Đoàn Kinh tế - quốc phòng 379, 326 thuộc Quân khu 2. Tham gia đoàn còn có các cán bộ của Cục Tài chính, Cục Kế hoạch - Đầu tư/Bộ Quốc phòng; Cục Dân vận/Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của Quân khu 2. Đoàn đã tập trung kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ của các Đoàn Kinh tế - quốc phòng trong thời gian tới theo các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt.

Đoàn cán bộ BQP kiểm tra thực tế về công tác giúp dân giảm nghèo bền vững tại bản Pá Khoang, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên

Bám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; thời gian qua, các Đoàn Kinh tế - quốc phòng 379 và 326 đã chủ động khắc phục khó khăn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong Vùng dự án thực hiện nghiêm túc và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; công tác dân vận; cùng các lực lượng đứng chân trên địa bàn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới với kết quả nội bật cụ thể như:
 

Cán bộ Đoàn KTQP 379/Quân khu 2 hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn bò dự án.
 
Đối với Đoàn Kinh tế - quốc phòng 379 đã thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thông qua xây dựng và thực hiện nghiêm kế luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; xây dựng tổ chức biên chế; bố trí lực lượng đúng theo chỉ lệnh của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Cùng với đó, Đoàn đã cử 486 tổ công tác xuống 638 lượt bản; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong việc nắm bắt tình hình và báo cáo kịp thời để cấp trên và lực lượng chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng tụ tập đông người đòi thành lập "nhà nước Mông", lôi kéo đồng bào địa phương di dịch cư tự do; học và truyền đạo trái pháp luật diễn ra trên địa bàn. Các dự án phát triển kinh tế, xã hội cũng được Đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả như giúp đỡ bà con hai xã Chung Chải và Sín Thầu mở rộng diện tích trồng mới cây Mắc ca với diện tích 270 ha;  mở rộng diện tích trồng dứa của huyện Mường Chà lên 300 ha; phối hợp với các địa phương đưa con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn đi lao động tại các khu công nghiệp thuộc khu vực các tỉnh phía Bắc; hỗ trợ 56 hộ gia đình nghèo làm nhà mới tại xã Si Pa Phìn của huyện Nậm Pồ... Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Đoàn đã hỗ trợ hàng chục vạn cây, con giống; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho các hộ nghèo và thực hiện tốt Dự án đưa Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu Kinh tế - quốc phòng... được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao, thiết thực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vucng cao, biên giới.
 
Kiểm tra kết quả nuôi đàn gia súc thuộc dự án giúp dân giảm nghèo bền vững do Đoàn KTQP 379 triển khai trên địa bàn

Đối với Đoàn Kinh tế - quốc phòng 326; thời gian qua, Đoàn 326 đã tập trung đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện, tập quán canh tác của đồng bào địa phương để chuyển giao cho các hộ gia đình phát triển kinh tế. Trong đó, Đoàn đã áp dụng nhiều mô hình phát triển sản xuất mang lại giá trinh kinh tế cao như mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng; trồng cây dược liệu xen với cây sắn; trồng rừng trên đất dốc; các mô hình chăn nuôi khép kín, nông nghiệp hữu cơ để cải tạo đất... các dự án của Đoàn bước đầu đã mở ra hướng đi mới, mang lại giá trị kinh tế cao nhằm giúp nhân dân ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, Đoàn chú trọng và động viên cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện áp dụng nhiều mô hình, sáng kiến trong sản xuất, chăn nuôi để hướng dẫn, chuyển giao cho bà con. Đáng kể là, Đoàn đã sản xuất thành công công nghệ "Bơm va" (dùng áp lực nước để tự động bơm nước lên đồi cao mà không cần dùng điện) với giá thành rẻ, hiệu suất cao giúp bảo đảm nguồn nước tưới và chăn nuôi gia súc, gia cầm ở những nơi thiếu nước; mở rộng diện tích trồng cây lúa nước... cho năng suất, chất lượng cao và chuyển giao nhân dân. Hướng tới sản xuất bền vững, Đoàn 326 đã mời chuyên gia từ Viện Nông nghiệp Hữu cơ phối hợp với Đoàn thực hiện khảo nghiệm, đánh giá từng vùng thổ nhưỡng trên địa bàn Khu Kinh tế - quốc phòng để áp dụng giống cây trồng, vật nuôi phù hợp nhất để chuyển giao cho nhân dân. Ngoài ra, Đoàn 326 đã thực hiện tốt các Chương trình, Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Xây dựng Nông thôn mới; phát huy tốt hiệu quả Dự án đưa trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Đoàn Kinh tế - quốc phòng... tạo sức mạnh tổng hợp giúp nhân dân Vùng dự án đẩy nhanh nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên trên địa bàn Vùng dự án.

Kết thúc kiểm tra, Đại tá Phạm Toàn Thắng, trưởng đoàn kiểm tra thay mặt đoàn công tác đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của hai Đoàn Kinh tế - quốc phòng 379 và 326; đặc biệt là việc nắm bắt tình hình địa phương chặt chẽ; kịp thời xử lí, tháo gỡ và giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Các Đoàn Kinh tế - quốc phòng đã có nhiều giải pháp giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế thông qua các mô hình phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững... thực sự là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân Vùng dự án trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Vùng dự án. Đoàn công tác cũng chỉ ra những nội dung còn hạn chế và phương hướng cụ thể để các Đoàn Kinh tế - quốc phòng khắc phục trong thời gian tới. Theo đó, trong thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các Đoàn Kinh tế - quốc phòng cần thực hiện tốt việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo quyết định mới; các dự án giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất có bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao; hình thành chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cho bà con; phối hợp lồng ghép với các chương trình, dự án của địa phương hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về mọi mặt trong đời sống, xã hội của nhân dân trong Vùng dự án.

MINH QUANG