Đoàn công tác Bộ Quốc phòng giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình (Giai đoạn 1) Khu KTQP Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa/QK4

08/07/2022, 10:14

Thực hiện Kế hoạch số 3841/KH-KHĐT ngày 28/6/2022 của Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP, từ ngày 07 - 08/7/2022, Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tá Đào Thanh Bình - Trưởng phòng Quản lý Dự trữ và Thống kê/Cục Kế hoạch và Đầu tư/BQP làm Trưởng đoàn đã tiến hành Giám sát và đánh giá dự án ĐTXD công trình (giai đoạn 1) Khu KTQP Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa/Quân khu 4; tham gia Đoàn Công tác có đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần: Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Kinh tế, Cục Tài chính, Cục Doanh trại.

Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra hồ sơ của Đoàn KTQP 5 tại hội trường.


Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công trình xây dựng Nhà văn hóa bản Pù Quăn, xã Pù Nhi

Trong các ngày làm việc, Đoàn Công tác đã tiến hành khảo sát hiện trường một số công trình xây dựng trong giai đoạn 2016 - 2021 và kiểm tra hồ sơ dự án ĐTXD công trình (giai đoạn 1) Khu KTQP Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa/Quân khu 4. Qua kiểm tra, Đoàn Công tác đã chỉ ra những ưu điểm và tồn tại, hạn chế của Đoàn KTQP 5 trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình thuộc giai đoạn 1 (2016 - 2021). Đoàn Công tác cũng đã kiến nghị với Quân khu 4 và Đoàn KTQP 5 một số nội dung cụ thể để việc thực hiện dự án ĐTXD công trình giai đoạn 2 (2021 - 2025) đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong vùng dự án Khu KTQP Mường Lát tốt hơn trong thời gian tới.

THƯỢNG TÁ, TS. LÊ THÀNH CÔNG/Cục Kinh tế/BQP