Đổi mới mạnh mẽ, xây dựng ngành vận tải quân sự theo hướng “Chính quy, tinh, gọn, mạnh”

02/06/2020, 09:23

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ ngành Vận tải quân sự (VTQS) luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã xác định trong các nghị quyết của trên và trong từng cấp ủy, chi bộ các cơ quan, đơn vị.

Đoàn xe của Trung đoàn Vận tải 651, Quân khu 1 chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ vận tải.

Có thể thấy rõ là những năm qua, ngành VTQS tập trung thực hiện quy hoạch, sắp xếp, điều chỉnh tổ chức biên chế. Phương tiện vận tải tuy được đầu tư mới nhưng vẫn còn số lượng lớn đã qua nhiều năm khai thác sử dụng. Các đơn đơn vị vận tải lại đóng quân phân tán, hệ thống đường giao thông chưa đồng bộ. Trong khi đó tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp; khối lượng vận chuyển lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu khẩn trương, tính chất hàng hóa quân sự phức tạp và ngân sách bảo đảm còn nhiều khó khăn, thiếu thốn…
 
Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Cục Vận tải đã quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nghị quyết của cấp trên, thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất hoàn thành tốt công tác vận tải và tàu thuyền quân sự. Cục Vận tải đã tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp, quy định về xây dựng tổ chức, lực lượng VTQS theo hướng “Chính quy, tinh, gọn, mạnh”; các thông tư về quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự; việc vận chuyển hàng quân sự bằng đường sắt; công tác đổi mới, thay thế phương tiện vận tải và huy động lực lượng, phương tiện vận tải dân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong cả thời bình cũng như thời chiến.
 
Ngoài ra, Cục Vận tải và ngành VTQS, nhất là lực lượng vận tải chiến lược luôn duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, bảo đảm con người, phương tiện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó vận chuyển cho Trường Sa, bảo đảm cho nhiệm vụ tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo và công tác ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn là một trọng tâm mà trong bất cứ tình huống nào bộ đội vận tải cũng nhận và hoàn thành tốt.
 
Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ luôn nắm chắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỉ lệnh công tác hậu cần, chủ động xã hội hóa một phần công tác VTQS, khai thác hiệu quả phương tiện hiện có và thuê phương tiện hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ chính trị trung tâm. Tập trung khai thác các loại phương tiện mới, có trọng tải lớn, tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp với sử dụng phương tiện thế hệ cũ trong các cung, tuyến phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng vận chuyển. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, công tác vận chuyển chiến lược đã vận chuyển gần 550.000 tấn hàng, đạt sản lượng gần 268 triệu T.Km; tổ chức vận chuyển gần 154.000 lượt người đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển vật chất hậu cần giúp bạn Lào và Campuchia.
 
Đặc biệt, khi xảy ra dịch Covid-19, Đảng ủy, chỉ huy Cục Vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch khoa học, tổ chức vận chuyển hàng nghìn công dân từ các sân bay, bến cảng, khu vực biên giới về khu cách ly và chuyên chở công dân hoàn thành cách ly trở lại các sân bay, bến tàu, bến xe về với gia đình, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, góp phần vào thành tích chung của quân đội trong phòng, chống dịch Covid-19.
 
Để có được thành tích trên, cấp ủy, chỉ huy Cục Vận tải và ngành VTQS luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, xây dựng ngành, như: Công tác đầu tư, mua sắm, đóng mới phương tiện, trang thiết bị vận tải cho các đơn vị trong toàn quân. Tăng cường kiểm tra, phúc tra nâng cao chất lượng thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” và chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”. Phát huy tốt hệ thống trạm, xưởng cấp chiến dịch trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp phương tiện, kết hợp tốt với công tác đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ, nhân viên. Triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Cục Vận tải và ngành VTQS vững mạnh toàn diện, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, nghiên cứu rút những bài học kinh nghiệm qua thực tiễn công tác, những năm tới, Đảng ủy, chỉ huy Cục Vận tải và ngành VTQS xác định quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, lãnh đạo tham mưu trúng, đúng, hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác vận tải, tàu thuyền quân sự; trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương tiện vận tải theo hướng tinh gọn, mạnh và kiện toàn tổ chức, biên chế ngành VTQS chính quy, thống nhất. Tiếp tục hoàn thiện phương thức tổ chức vận tải theo hướng tăng cường phân cấp và xã hội hóa công tác vận chuyển linh hoạt. Chỉ đạo, tổ chức vận tải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất.

ĐẠI TÁ TRẦN VĂN LIỆU - CHÍNH ỦY CỤC VẬN TẢI, TỔNG CỤC HẬU CẦN