Đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vị thế của đất nước

16/07/2019, 08:25

(Bqp.vn) - Sáng 16/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Hội nghị sơ kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và sự nỗ lực của toàn quân, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai linh hoạt, sáng tạo, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, đánh giá, kịp thời đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đối sách và những vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ. Quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương được triển khai đồng bộ, đúng đường lối và chủ trương hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước, trên cơ sở các văn bản, thoả thuận đã ký kết, tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ... đưa quan hệ quốc phòng với các nước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động đa phương quốc tế và khu vực, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của đất nước, Quân đội trên trường quốc tế, như Đối thoại Shangri-la 18, Hội nghị An ninh Quốc tế Mát-xcơ-va lần thứ 8, chủ động chuẩn bị triển khai Đội Công binh sẵn sàng tới Nam Xu-đăng khi có yêu cầu của Liên hợp quốc và triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tới Nam Xu-đăng thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1... Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại có nhiều chuyển biến tiến bộ. Các cơ quan báo chí và các đơn vị đã bám sát chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ động thông tin, tuyên truyền công tác đối ngoại, đảm bảo đúng nguyên tắc, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước về quân sự, quốc phòng; nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng.


Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Về phương hướng 6 tháng cuối năm 2019, hội nghị thống nhất, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 11) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác  hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương với các nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hợp tác phù hợp với khả năng của Việt Nam như đối thoại, tham vấn chính sách quốc phòng; khắc phục hậu quả sau chiến tranh; hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc...; đồng thời chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN, do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; tích cực triển khai kế hoạch tổng thể tổ chức các hội nghị và hoạt động quốc phòng - quân sự trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

THÙY LINH