Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

25/03/2019, 15:30

Sáng 25-3, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (Business France) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực xúc tiến xuất khẩu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam”.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp, ý kiến phân tích, tư vấn để khai thác hiệu quả công tác hỗ trợ các tổ chức thương mại, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tăng cường xuất khẩu.

Trong bối cảnh tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế toàn cầu cùng với sự tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, sức ép cạnh tranh mở rộng thị trường xuất khẩu diễn ra ngày càng gay gắt, luôn gắn liền với sự thành bại của các doanh nghiệp cũng như các nền kinh tế.

Thách thức lớn đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc tăng cường năng lực hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ xuất khẩu, nâng cao hiệu quả nhập khẩu, thu hút đầu tư vào các dự án công nghiệp, thương mại thông qua hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước đa dạng hóa sản phẩm, thâm nhập thị trường mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng của khu vực và toàn cầu nhằm từng bước nâng cao nội lực của nền kinh tế theo hướng bền vững.

Dự án “Tăng cường năng lực hoạt động của Cục Xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu” do Cơ quan Phát triển thương mại Pháp (AFD) tài trợ và thực hiện với Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Pháp (Business France) nhằm giúp Cục Xúc tiến thương mại tăng cường năng lực hoạt động để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu, nghiên cứu thị trường, tăng cường thương mại điện tử và truyền thông, phát triển thương hiệu… qua đó mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các chuyên gia Pháp và Việt Nam, đại diện các cơ quan nghiên cứu, hiệp hội, ngành hàng và đông đảo doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tham gia trao đổi, thảo luận về những giải pháp nâng cao năng lực hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu.

Nguồn: BĂNG CHÂU