Học viện Chính trị triển khai nghiên cứu 220 đề tài, chuyên đề khoa học

03/06/2020, 14:34

Chiều 2-6, Học viện Chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học của học viên năm học 2019-2020.

Thủ trưởng Học viện và các đại biểu tham quan các công trình nghiên cứu khoa học của học viên.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Năm học 2019-2020, hoạt động khoa học của học viên được triển khai với nhiều hình thức phong phú, như: Nghiên cứu đề tài, chuyên đề khoa học, viết bài báo khoa học, tham gia hội thảo, tọa đàm khoa học, sinh hoạt học thuật, thông tin khoa học, viết bài tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận trên các trang web, blog của Học viện và của đơn vị... Các hoạt động trên luôn bảo đảm kịp thời, hiệu quả và khả thi. Học viện đã triển khai nghiên cứu tổng số 122 đề tài và 98 chuyên đề khoa học của học viên.

Các công trình khoa học của học viên bảo đảm đúng định hướng chính trị, thể hiện được tư duy độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; gắn lý luận với thực tiễn, đề xuất được hệ thống giải pháp có tính khả thi, có khả năng ứng dụng cao, trong đó có những giải pháp góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện. Đa số học viên đã nắm và sử dụng khá tốt phương pháp nghiên cứu khoa học; biết cách thể hiện ý tưởng khoa học, quy cách trình bày một đề tài, chuyên đề khoa học. Nhiều đề tài đã có những tìm tòi, khám phá mới, cách tiếp cận, phân tích, lập luận khá chặt chẽ; luận giải vấn đề có cơ sở lý luận, thực tiễn thuyết phục; biết sử dụng tư liệu, số liệu điều tra, khảo sát để chứng minh; đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Trong năm học 2019-2020, tuổi trẻ Học viện đã tích cực tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội; có 16 đề tài đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XX, năm 2019, trong đó có 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 7 giải khuyến khích. Cùng với kết quả nghiên cứu đề tài, chuyên đề khoa học, việc triển khai các hình thức hoạt động khoa học khác cũng được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo học viên tham gia và có chất lượng tốt. Có 363 bài báo khoa học của học viên đã được công bố trên các tạp chí; 5.038 bài đấu tranh trên không gian mạng; 115 bài tham gia hội thảo khoa học các cấp với các khoa chuyên ngành và các cơ quan, đơn vị ngoài Học viện; 12 học viên tham gia nghiên cứu đề tài các cấp; 9 học viên tham gia nghiên cứu biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tham khảo.

Những kết quả đạt được đã phản ánh sự nỗ lực cố gắng của học viên, cán bộ, giảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Tại hội nghị, thủ trưởng Học viện và đại biểu cấp trên đã biểu dương và trao bằng khen, giấy khen tặng các tập thể, cá  nhân có thành tích trong nghiên cứu khoa học của học viên năm học 2019-2020, các đồng chí đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ XX.

QUỐC TUẤN