Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 520 của Quân ủy Trung ương

24/10/2021, 16:49

Toàn cảnh Hội nghị.

Chiều ngày 21/10/2021, thực hiện kế hoạch công tác của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 520-NQ/QUTW của Bộ Quốc phòng tổ chức họp lần thứ nhất nhằm đánh giá những công việc đã làm và xác định những công việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng nội dung tổng kết Nghị quyết số 520-NQ/QUTW và dự thảo Nghị quyết giai đoạn mới. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Ủy viên QUTW - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo; đồng chí Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Ủy viên QUTW - Phó Tổng Tham mưu trưởng - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo; tham dự Hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập và đại biểu các cơ quan liên quan.
 
Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo các cấp ủy đảng triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xác định trong Nghị quyết số 520-NQ/QUTW, hiện thực hóa các chủ trương của Nghị quyết bằng các kết quả nổi bật, đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được vẫn còn tồn tại những khó khăn, bất cập, hạn chế khuyết điểm. Vì vậy, để nghiên cứu, tổ chức xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW và dự thảo Nghị quyết của QUTW lãnh đạo nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của Quân đội đến năm 2030 trên cơ sở quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa kịp thời chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính kế thừa, phát triển, thích ứng, sát với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu xây dựng Quân đội.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản - Trưởng ban Ban Chỉ đạo biểu dương nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập trong thời gian qua đã tích cực tham mưu, hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng, chuẩn bị công phu xây dựng Đề cương báo cáo tổng kết, dự thảo Nghị quyết mới trên cơ sở tổng hợp nội dung của các Đảng bộ trực thuộc QUTW; ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập... Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, Hội nghị diễn ra đã nhận được nhiều ý kiến tham gia phát biểu, đóng góp tâm huyết, chất lượng để hoàn thiện Hồ sơ dự thảo.
 
Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới, tổ chức tốt công tác xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW và dự thảo Nghị quyết của QUTW lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của Quân đội đến năm 2030, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung như sau: Đồng ý với nội dung Hồ sơ dự thảo do Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng, trong đó thống nhất chuẩn bị các văn bản quan trọng để báo cáo như: Tờ trình Thường vụ QUTW và QUTW; Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 520; Dự thảo Nghị quyết giai đoạn mới. Cùng với đó, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo giao Cục Kinh tế/BQP - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến đóng góp và khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ dự thảo; tiến hành báo cáo Tổng cục Chính trị thẩm định Hồ sơ dự thảo trước khi trình Thường vụ QUTW; Báo cáo Quân ủy Trung ương thông qua phiên họp cuối năm...
 
Kết thúc Hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản - Trưởng ban Ban Chỉ đạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thành viên Tổ Biên tập thuộc cơ quan, đơn vị mình phát huy tinh thần trách nhiệm; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thường trực thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo phạm vi, trách nhiệm được giao; chú ý rà soát kỹ các quan điểm, mục tiêu, nêu bật lên sự cần thiết, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế trong tình hình mới, đặt trong mối quan hệ kinh tế quốc phòng, quốc phòng kinh tế gắn với phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thiết thực đi vào cuộc sống.

ĐÀO VŨ THẮNG