Hội nghị Quân chính Bộ Tổng Tham mưu 6 tháng đầu năm 2020

30/06/2020, 16:54

Sáng 29/6, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Trung Tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Trung tướng Ngô Minh Tiến cùng đại biểu các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu.
 

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị.
 
6 tháng đầu năm 2020, BTTM đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng; nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án SSCĐ, kế hoạch huấn luyện, hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Kịp thời tổ chức kiểm tra SSCĐ của các đơn vị theo kế hoạch. Chỉ đạo tổ chức tốt các cuộc diễn tập bảo đảm an toàn, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Triển khai thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020” trong Quân đội bảo đảm đồng bộ, toàn diện; cán bộ, chiến sĩ BTTM có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thống nhất cao, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược trọng yếu, luôn phấn đấu đi đầu trong các nhiệm vụ.
 

Thượng tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan triển lãm tại hội nghị.
 
Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với trọng tâm: tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống BTTM. Theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp, các sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội. Tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế trong Quân đội; chỉ đạo quản lý sử dụng quân số chặt chẽ, đúng quy định. Triển khai kế hoạch tuyển sinh, chiêu sinh, đào tạo năm 2020 và xây dựng kế hoạch bảo đảm quân số, tuyển quân năm 2021. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì hiệu quả công tác huấn luyện, diễn tập, SSCĐ…
 
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương cán bộ, chiến sĩ của BTTM, trong điều kiện diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020. Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2020, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch, triển khai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của năm 2020; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên trong xử lý các tình huống; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, chế độ trực; tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện, trong đó coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, tăng cường huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ đội; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào huấn luyện, diễn tập ở các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật bằng nhiều giải pháp, hạn chế thấp nhất vi phạm pháp luật Nhà nước, mất an toàn trong huấn luyện, kỷ luật nghiêm trọng và tai nạn trong tham gia giao thông. Tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống BTTM bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh đó cần làm tốt các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

ĐỨC ANH