Hội nghị Quân chính Bộ Tổng Tham mưu năm 2019

31/12/2019, 09:14

Sáng 30/12, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2019. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Trọng Bình và đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương trình bày nhấn mạnh: Năm 2019, Bộ Tổng Tham mưu đã quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 của Tổng Tham mưu trưởng; triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Đồng thời duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời điều chỉnh, kiện toàn tổ chức biên chế; bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Bộ Tổng Tham mưu cũng hoàn thành chương trình huấn luyện, giáo dục, đào tạo cho các đối tượng; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; tham gia ứng phó, ngăn chặn xử lý kịp thời các sự cố về thiên tai, tai nạn trên biển và phòng, chống bão lụt, cháy rừng; triển khai thực hiện tốt các mặt công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Năm 2020, Bộ Tổng Tham mưu xác định, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, theo dõi nắm chắc, nhận định, đánh giá, dự báo chính xác tình hình kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương có đối sách xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động; triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021, các đề án, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo huấn luyện theo phương châm “Cơ bản - thiết thực - vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục, đào tạo; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra; đồng thời triển khai hiệu quả các mặt công tác khác; xây dựng cơ quan Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện.
 

Thượng tướng Phan Văn Giang trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho các tập thể.
 

Thượng tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Luật Dân quân tự vệ.
 

Thượng tướng Phan Văn Giang và Trung tướng Nguyễn Tân Cương trao Cờ thi đua của Bộ Tổng Tham mưu cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019.

Tại hội nghị, Bộ Tổng Tham mưu đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng Luật Dân quân tự vệ, góp phần vào sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và Cờ thi đua của Bộ Tổng Tham mưu cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2019.
 

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang biểu dương các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng, nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng và Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng năm 2020 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và các nhiệm vụ đột xuất; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tri ân, chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tăng cường chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, có các đợt thi đua cao điểm với các chỉ tiêu cụ thể; làm tốt công tác chuyên môn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng để Luật Dân quân tự vệ và Luật Dự bị động viên được triển khai hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng chuyên môn cao; duy trì nghiêm các chế độ bảo đảm an toàn tuyệt đối; tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất; nhân rộng điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị…

NGUYÊN HẢI