Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm năm 2020

24/06/2020, 17:08

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
 
 

Thượng tướng Phan Văn Giang trình bày báo cáo tại hội nghị.
 
Báo cáo tại hội nghị do Thượng tướng Phan Văn Giang trình bày nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác. Nổi bật là, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phát huy tốt vai trò, nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, xử lý ô nhiễm môi trường. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Toàn quân chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI thực sự mẫu mực, tiêu biểu trong toàn Đảng; tích cực tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, quyết tâm cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, không có vùng cấm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hợp tác quốc phòng song phương, đa phương có bước đột phá; giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.
 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.
 
Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, sáu tháng cuối năm 2020, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định: Tập trung chỉ đạo dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án và các luật; phối hợp với các Ban, Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị về các chiến lược quốc phòng, an ninh, khu vực phòng thủ; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; sẵn sàng xử lý tốt các tình huống; bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển; tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện quyết liệt Kết luận số 16 và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, cơ động, đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI mẫu mực trong toàn Đảng; đồng thời thực hiện có hiệu quả hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, nhất là hoạt động năm ASEAN 2020.
 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.
 
Biểu dương và chúc mừng trước những kết quả đã đạt được của toàn quân trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Quân đội trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; chủ động phương án, lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, cứu hộ, cứu nạn; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng; triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ’, xứng đáng với lòng tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
 
 
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu kết luận hội nghị.
 
Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; lực lượng làm nhiệm vụ SSCĐ, tại biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ nay đến cuối năm có những yêu cầu mới, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong toàn quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

NGUYÊN HẢI - ĐỨC ANH