Hội nghị Quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tổng Tham mưu

19/06/2020, 09:15

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tổng Tham mưu (BTTM). Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, BTTM và Tổng cục Chính trị.

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2019, quán triệt, chấp hành thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành và các chỉ thị, nghị quyết về quản lý ngân sách, tài chính, BTTM đã thực hiện có hiệu quả, đúng nguyên tắc, quy định trong công tác lập dự toán, bảo đảm, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách; công tác kế toán, kho bạc, sử dụng tiền mặt, quản lý két, kiểm soát chi. Qua đó, bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, đúng mức, đúng đối tượng, đúng nội dung, nhiệm vụ cũng như các chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Bên cạnh đó, BTTM cũng đã thực hiện tốt quản lý tài chính doanh nghiệp và các hoạt động có thu; chấp hành công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, quản lý sử dụng vật tư tài sản gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không để xảy ra tham nhũng...
 
 
Thượng tướng Trần Đơn phát biểu kết luận hội nghị.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn đánh giá cao kết quả công tác tài chính, ngân sách của BTTM năm 2019 và vai trò của các cơ quan chức năng trong việc phối hợp, triển khai thực hiện với BTTM.
 
Nhấn mạnh công tác tài chính đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của BTTM nói riêng và Bộ Quốc phòng nói chung, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu BTTM cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác tài chính, ngân sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên rút kinh nghiệm và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có); tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện hiệu quả công tác tài chính, ngân sách năm 2020; đồng thời tập trung giải quyết những vướng mắc còn tồn đọng trong năm 2019.
 
Thượng tướng Trần Đơn cũng lưu ý, công tác tài chính trong Quân đội phải luôn luôn chủ động và theo kịp để bảo đảm hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, nhất là trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay; cán bộ làm công tác tài chính trong BTTM phải luôn luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt và phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

ĐỨC ANH