Hội nghị sơ kết công tác biệt phái sĩ quan 2018 - 2020

14/11/2020, 13:02

Sáng 13/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác biệt phái sĩ quan 2018 - 2020.  Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo đánh giá của Cục chính trị (Bộ Tổng Tham mưu), những năm qua, công tác biệt phái sĩ quan luôn được Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định; đồng thời phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan quản lý sĩ quan biệt phái và cơ quan sử dụng sĩ quan biệt phái gắn với vai trò gương mẫu, trách nhiệm của sĩ quan biệt phái. Đội ngũ sĩ quan biệt phái luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương về lĩnh vực được phân công; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện; kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh…
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các biện pháp giải quyết trong công tác biệt phái sĩ quan; đồng thời cho rằng, các cơ quan cử sĩ quan biệt phái và sử dụng sĩ quan biệt phái cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về công tác biệt phái sĩ quan; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ sĩ quan biệt phái có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm minh; kiến thức, năng lực toàn diện, sức khỏe tốt, độ tuổi phù hợp, số lượng, cơ cấu hợp lý, đồng bộ, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững chắc giữa các thế hệ, đủ khả năng nghiên cứu, dự báo, tham mưu, đề xuất ở tầm chiến lược, hướng dẫn chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Thiếu tướng Chu Văn Đoàn phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Chu Văn Đoàn biểu dương những nỗ lực, cố gắng, thành tích, kết quả mà đội ngũ sĩ quan biệt phái đã đạt được trong thời gian qua. Thiếu tướng Chu Văn Đoàn đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng sĩ quan biệt phái tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác biệt phái sĩ quan và xây dựng đội ngũ sĩ quan biệt phái, trong đó chú trọng khâu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện; đồng thời tập trung lãnh đạo, kiện toàn đội ngũ sĩ quan biệt phái có đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng, thật sự là cầu nối giữa Bộ Quốc phòng với các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; quan tâm, chăm lo chế độ chính sách, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ sĩ quan biệt phái. Việc điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời gian thời gian tại ngũ, biệt phái phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, nguyên tắc, đúng hướng dẫn, quy định.

NGUYỄN BẰNG