Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

27/03/2019, 13:17

Ngày 27/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu các Bộ, ngành Trung ương…
 

Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Luật Quốc phòng 2018 có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của Luật Quốc phòng năm 2018 và nghị định quy định chi tiết thi hành Luật. Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu, sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị toàn quân tổ chức tập huấn, quán triệt cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì về Luật Quốc phòng và các văn bàn thi hành Luật; nắm vững bản chất, chính sách quốc phòng Việt Nam, nền quốc phòng toàn dân. Trên cơ sở đó thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả thiết thực. Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, nhất là những quy định mới của Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản thi hành Luật; tuyên truyền để các nước trên thế giới hiểu về chính sách quốc phòng Việt Nam. Đối với các cơ quan, tổ chức, địa phương trong quá trình tổ chức thi hành Luật Quốc phòng năm 2018, phát hiện vướng mắc, bất cập, cần chủ động đề xuất giải pháp để các cơ quan chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước điều chỉnh chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng. Các Bộ, ngành Trung ương, địa phương cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án liên quan đến quốc phòng; thực hiện có hiệu quả việc kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế - xã hội…
 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị định về phòng thủ dân sự; Nghị định về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ; Nghị định về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương; Nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng...

PHẠM BẰNG