Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyên huấn năm 2020

26/12/2019, 09:57

Sáng 26/12, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyên huấn năm 2020. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ ngành Tuyên huấn tại 45 điểm cầu trong toàn quân.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2019, công tác tuyên huấn đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nhiệm vụ có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, góp phần trực tiếp xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần; nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, pháp luật tại đơn vị; giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường Quân đội. Công tác tuyên truyền miệng đã phát huy tốt, góp phần định hướng tư tưởng dư luận, xây dựng, củng cố lòng tin, tạo sự đồng thuận trong toàn quân. Công tác xuất bản, in và phát hành tuân thủ đúng quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Quân đội. Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn kết chặt chẽ với các phong trào và các cuộc vận động, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, văn học, nghệ thuật góp phần đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của cán bộ, chiến sĩ, góp phần tích cực bồi đắp, hoàn thiện phẩm chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, thống nhất ý trí, hành động, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2020, ngành Tuyên huấn xác định tiếp tục triển khai các hoạt động tư tưởng, văn hóa trước, trong, sau đại hội Đảng các cấp trong Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ lớn của Đảng, của đất nước; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; coi trọng đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy”; chủ động ngăn ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục triển khai kế hoạch của Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2020 với Chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”; đẩy mạnh các đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc…
 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tuyên huấn toàn quân trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu, ngành Tuyên huấn cần tổ chức tốt các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo đảm Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/BCT của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Tuyên huấn toàn quân sẽ tiếp tục cống hiến, tỏa sáng và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên huấn năm 2020, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

MẠNH HÙNG