Khai sáng, chiếm lĩnh công nghệ mới nhất

12/06/2020, 14:08

Có việc khó, có người giỏi nhất mà kém công nghệ thì sẽ không bảo đảm các thành tố đưa đến thành công. Hơn thế, là doanh nghiệp viễn thông, Viettel đặc biệt đặt lên hàng đầu yêu cầu phải chiếm lĩnh công nghệ mới nhất. Đó cũng là mục tiêu để từng tổ chức, cá nhân miệt mài dấn thân vào công cuộc chinh phục công nghệ.

Trung tâm điều hành mạng lưới toàn cầu Viettel.

Một ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển

       Trong Văn kiện Đại hội XII, lần đầu tiên Đảng ta khẳng định: “Khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu”. Khi thêm vào hai chữ “thực sự” trước cụm từ “là quốc sách hàng đầu”, Đảng ta muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển khoa học, công nghệ, đặt ra yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ của đất nước lên một tầm cao mới, coi đây là công việc trọng yếu và thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
       Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm và dịch vụ mong muốn. Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, muốn phát triển nhanh, vững chắc đều phải chú ý đến yếu tố công nghệ. Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì vai trò của khoa học công nghệ càng trở nên quan trọng hơn. Với Viettel, quan điểm về công nghệ còn được gắn chặt với với yêu cầu “mới nhất”. Đó vừa là phương châm, vừa là yêu cầu bất biến, ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển.
       Thực tế cho thấy, trong quá trình trưởng thành, Viettel luôn đi tắt đón đầu, ứng dụng công nghệ viễn thông tiên tiến nhất, mới nhất của thế giới và đẩy mạnh phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Làm chủ công nghệ, tự làm đã là truyền thống của Viettel.
       Tuy là doanh nghiệp đi sau trong lĩnh vực viễn thông, nhưng Viettel luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào các khâu sản xuất, kinh doanh. Từ những năm đầu thành lập đến năm 1994, Viettel đã thiết kế các tuyến vi ba dùng kỹ thuật số đầu tiên, tham gia xây dựng tuyến vi ba băng rộng lớn nhất (140Mbps), xây dựng tháp anten cao nhất Việt Nam lúc bấy giờ (125m). Năm 1995, Viettel thực hiện chủ trương thử nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại... lựa chọn hướng đi phù hợp, hiệu quả để tiến tới kinh doanh các dịch vụ bưu chính viễn thông. Năm 1999, hoàn thành đường trục cáp quang Bắc-Nam với tốc độ 2,5Gbps, thu-phát trên một sợi quang. Đây là công nghệ hiện đại của thế giới, lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam. Năm 2000, Viettel thử nghiệm thành công dịch vụ điện thoại đường dài, sử dụng công nghệ VoIP-công nghệ mới của thế giới nhưng quan trọng là nó phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Viettel lúc bấy giờ. Thực hiện phương châm "đi tắt đón đầu, tiến thẳng vào công nghệ hiện đại". Từ năm 2002 đến 2005, Viettel tăng cường một bước cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng được hệ thống truyền dẫn sử dụng công nghệ SDH với mạng cáp quang, cáp đồng trục có dung lượng lớn để triển khai các dịch vụ viễn thông (internet và điện thoại cố định, điện thoại di động). Những năm gần đây, Viettel là doanh nghiệp đầu tiên khai trương các dịch vụ 4G, 5G; đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại và quản lý sản xuất, kinh doanh. Các hệ thống hạ tầng thiết bị điện thoại di động, cố định, truyền dẫn, internet đều sử dụng cổng vệ tinh quốc tế, cáp quang quốc tế, các thiết bị mới nhất của các hãng sản xuất nổi tiếng trên thế giới như: Alcatel, Ericsson, Siemens, Huawei... và thường xuyên thay thế, nâng cấp bảo đảm phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới.
       Viettel là một trong số ít doanh nghiệp viễn thông tự thiết kế, lắp đặt tất cả các thiết bị trên mạng lưới. Và không chỉ thiết kế và lắp đặt mà Viettel còn tự phát triển những phần mềm tính cước, quản lý khách hàng, quản lý sản xuất, kinh doanh, tự phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng và đang tiến tới sản xuất một số thiết bị... Hiện tại, Viettel đã có chiến lược và những bước “đi trước, đón đầu” về công nghệ để sẵn sàng hòa nhập, bắt nhịp vào dòng chảy của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
       Cũng trong quá trình đó, cán bộ, công nhân viên Viettel không những luôn học tập làm chủ công nghệ, khoa học kỹ thuật, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại của thế giới và các lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh mà còn luôn phát huy phong trào sáng kiến trên các lĩnh vực, chế tạo, sáng tạo nên công nghệ mới, với khẩu hiệu "Mỗi ngày một ý tưởng, mỗi tuần một sáng kiến, mỗi tháng một đề tài", hoặc "suy nghĩ không cũ về những vấn đề không mới", hay "ghi nhận và tôn vinh từ những ý tưởng nhỏ nhất"... Đó là cách mà người Viettel làm chủ công nghệ mới nhất, nâng tầm công nghệ mới nhất.

Làm gì để công nghệ mới nhất?

       Trong chiến lược phát triển, Viettel nhận thức rõ: Công việc hàng đầu để làm chủ công nghệ mới nhất là phải có tầm nhìn xa trông rộng, thường xuyên nắm vững xu thế phát triển, đầu tư đổi mới nhanh công nghệ viễn thông thế giới, đi đầu trong tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ mới tạo ra các sản phẩm, dịch vụ viễn thông có hàm lượng chất xám cao, cạnh tranh trên quy mô toàn cầu. Trong quá trình đó, việc đón bắt công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất của nhân loại phải là ưu tiên hàng đầu. Để làm được điều đó vai trò của lãnh đạo tập đoàn có ý nghĩa quyết định, nhưng kiến thức và tầm nhìn của đội ngũ chuyên gia đầu ngành trên từng lĩnh vực chuyên sâu cụ thể mới đưa đến những hiến kế quyết sách đúng đắn nhất. Công nghệ là rất rộng lớn, bao trùm toàn bộ đời sống xã hội, do đó, việc phát hiện, tìm kiếm, lựa chọn công nghệ mới gì, bằng cách nào nhất thiết phải do những chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực đó trực tiếp tham mưu, hiến kế để quyết định. Điều này cũng đặt ra giả định về khái niệm “mỗi cán bộ, công nhân viên Viettel là một chuyên gia”, luôn chủ động nghiên cứu nắm bắt tình hình, mạnh dạn tham mưu, đề xuất việc đón bắt, ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực, cương vị công tác, vị trí phần việc đảm nhiệm.
       Việc đón bắt, lựa chọn công nghệ mới nhất phải trên cơ sở nhu cầu thực tiễn và thế mạnh của tập đoàn. Hay nói cách khác, việc nắm bắt công nghệ nói chung cần tính bao trùm, toàn diện, nhưng khi đón bắt, tiếp nhận thì chỉ lựa chọn những công nghệ mà tập đoàn đang yếu, đang thiếu, cần bổ khuyết và có ưu thế nổi trội đối với từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Cùng với những công nghệ mới nhất liên quan đến lĩnh vực viễn thông, cần chú trọng tiếp cận, làm chủ công nghệ của các lĩnh hoạt động khác của tập đoàn. Đó là những công nghệ không chỉ hướng vào nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; mà còn coi trọng công nghệ áp dụng vào hệ thống và cơ chế quản lý điều hành, giúp thúc đẩy tiến độ, chất lượng tái cấu trúc Viettel 2.0; ứng dụng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và nhất là ứng dụng công nghệ nâng cao ưu thế, năng lực, trình độ vận hành, nghiên cứu sáng tạo của đội ngũ nhân lực Viettel.
       Để có công nghệ mới nhất, Viettel cần biết ai giỏi nhất về công nghệ mình cần, ai làm giỏi nhất về công nghệ trên thế giới để hợp tác, chuyển giao. Chủ động hợp tác với các hãng thiết bị và các nhà mạng lớn để thử nghiệm các giải pháp mới, thiết bị mới và công nghệ mới theo các thỏa thuận hợp tác chiến lược. Đẩy mạnh mua và hợp tác với các công ty có nền tảng công nghệ tốt. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên Viettel cũng được trang bị tâm thế để luôn sẵn sàng, tích cực chủ động tham gia các diễn đàn quốc tế về công nghệ viễn thông để trao đổi kinh nghiệm và cập nhật các công nghệ mới nhất, đưa nhanh các sản phẩm công nghệ mới nhất của Viettel đến với khách hàng và quảng bá toàn cầu.
       Cùng với việc đón bắt công nghệ tiên tiến quốc tế, Viettel ban hành các giải pháp, chính sách phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên toàn tập đoàn trong đẩy mạnh chiến lược nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển công nghệ mới nhất theo cách của Viettel. Đó là việc thực hiện triệt để chiến lược nghiên cứu sản xuất, thực hiện cơ chế “doanh nghiệp nghiên cứu hạch toán hoàn chỉnh”; đi từ thiết kế hệ thống, tích hợp hệ thống thành sản phẩm, làm chủ công nghệ cốt lõi... Người Viettel với truyền thống, văn hóa và thói quen sáng tạo, không chỉ biết tiếp thu tinh hoa công nghệ viễn thông nhân loại, mà còn biết cách kiến tạo nên công nghệ mới, xuất khẩu công nghệ mới nhất ra các thị trường viễn thông tiên tiến.
       Để làm được điều đó, Viettel đẩy mạnh phong trào tự học tập, tự nghiên cứu sáng tạo. Đúng như niềm tin của lãnh đạo tập đoàn: “Trong mỗi con người đều có rất nhiều năng lượng đang ngủ. Muốn đánh thức nó thì phải kích hoạt, phải đặt ra những thách thức thật sự”. Do đó, mỗi người cần thấy hết trách nhiệm trong việc chủ động học tập, vươn lên làm chủ công nghệ mới nhất. Mọi cấp-từ thấp nhất, mọi người, dù ở vị trí phục vụ, chuyên môn đơn thuần đều có thể sáng tạo và đưa vào áp dụng những công nghệ mới nhất, tân tiến nhất.
       Người Viettel luôn có quyền tự hào về truyền thống và cách làm của mình và Viettel còn lấy ngày truyền thống tập đoàn là “Ngày Sáng tạo viettel” để tạo ra môi trường thuận lợi và là động lực tốt nhất, kích thích tiềm năng, khả năng để cho ra đời những sáng kiến công nghệ mới nhất, vĩ đại nhất. Cách làm đó sẽ được tiếp tục duy trì thành nền nếp trong tổ chức, trở thành thói quen của mỗi người Viettel tương lai. Viettel cần một chiến lược “Đại dương xanh” trong lĩnh vực công nghệ viễn thông. Chiến lược ấy phải bắt đầu từ tầm nhìn của mỗi lãnh đạo, mỗi cán bộ, nhân viên để tìm ra khoảng trống, điểm lõm, nơi mà công nghệ dù bao trùm nhất vẫn “chưa đặt chân đến”, hoặc “chỉ mới dạo qua”. Người Viettel phải chen lấn, có mặt ở những nơi thiếu vắng ấy, để sáng tạo, kiến tạo nên con đường mới, cách làm mới, thị trường mới, không gian mới ít cạnh tranh... để “gặt hái” thành công trong nghiên cứu, chế tạo, phát triển công nghệ viễn thông.
       Đón bắt, phát triển công nghệ mới là nhiệm vụ chung của tất cả người Viettel và khách hàng của Viettel. Bởi vậy, tập đoàn đang đẩy mạnh giáo dục để thống nhất nhận thức, ý chí và hành động, nhanh chóng hoàn thiện môi trường và chuẩn bị thị trường hoàn mĩ cho việc phát triển công nghệ; khuyến khích và tạo điều kiện cho việc khai thác và sử dụng các phát minh, sáng chế nhằm đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm Viettel.
       Viettel cũng nhanh chóng đón bắt cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là cuộc cách mạng giúp Viettel săn đón, làm chủ được nhiều giá trị công nghệ mới, tiếp thu tinh hoa công nghệ và hoạch định chiến lược xây dựng, phát triển công nghệ mới nhất trong chiến lược chung. Viettel coi trọng dự báo sớm xu thế chuyển dịch ngành nghề sản xuất, kinh doanh của Viettel, cả nội hàm bên trong từng ngành nghề trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 để có những bổ sung, hoàn chỉnh chiến lược phát triển. Phải nhìn rõ những tác động của nó đến chủ trương tái cơ cấu Viettel 2.0, để chuẩn bị tâm lý và các phương án điều chỉnh phù hợp; nhất là việc sàng lọc lao động. Ai không có năng lực đổi mới, không có khả năng áp dụng 4.0 vào công việc của mình phải nhường chỗ cho người khác.
       Đặc biệt hơn, Viettel luôn chủ động dự báo, nắm chắc những tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phương thức tác chiến hiện đại, với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời đại công nghệ thông tin, để có những tham mưu đúng, trúng với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc bổ sung, hoàn thiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc nói chung; trong nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị, nâng cao sức mạnh quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng... nói riêng. Những công việc đó thuộc "trách nhiệm" và "bổn phận của Viettel-một doanh nghiệp quân đội mang trong mình văn hóa, bản lĩnh và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”.

SONG TUÂN