Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 20 tỷ USD so với năm 2017

02/01/2019, 11:52

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan,tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5/2018 đạt 18,93 tỷ USD, tăng nhẹ 3,7% so với nửa cuối tháng 4/2018.

Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan,tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5/2018 đạt 18,93 tỷ USD, tăng nhẹ 3,7% so với nửa cuối tháng 4/2018.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 162,74 tỷ USD, tăng 14,4% (tương ứng tăng 20,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/5 vẫn duy trì thặng dư 2,51 tỷ USD.
Sơ bộ từ đầu năm đến 15/5, khối FDI đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 105,64 tỷ USD, tăng 12,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017. Thăng dư thương mại của khối này đạt 11,41 tỷ USD.
Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2018 đạt 8,78 tỷ USD, giảm 7,9% so với 15 ngày cuối tháng 4/2018.
Như vậy, lũy kế đến 15/5, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 82,63 tỷ USD, tăng 18,7% (tương ứng tăng 13,02 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 4/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 5/2018 biến động giảm ở một số nhóm hàng. Hàng dệt may giảm 10,5%, tương ứng giảm 114 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 109 triệu USD, tương ứng giảm 30,3%; sắt thép các loại giảm 94 triệu USD, tương ứng giảm 39,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác giảm 88 triệu USD, tương ứng giảm 12,4%...
Với doanh nghiệp FDI, tính đến hết ngày 15/5, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 58,52 tỷ USD, tăng 18,6% tương ứng tăng so với cùng kỳ năm 2017. Khối này chiếm đến 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5/2018 đạt 10,15 tỷ USD, tăng 16,3% so với 15 ngày cuối tháng 4/2018.
Lũy kế đến ngày 15/5, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 80,11 tỷ USD, tăng 10,4% (tương ứng tăng 7,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.
So với nửa cuối tháng 4/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 5/2018 biến động giảm ở một số nhóm hàng. Than các loại giảm 66 triệu USD, điện thoại các loại và linh kiện nhập khẩu giảm 21 triệu USD...

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có biến động tăng mạnh bao gồm: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 368 triệu USD, chất dẻo nguyên liệu tăng 101 triệu USD, sắt thép các loại tăng 92,41 triệu USD về trị giá...

NAM ANH (NDH)