Kinh nghiệm nâng cao chất lượng hành quân rèn luyện đối với học viên

11/10/2020, 17:50

Ở các học viện, nhà trường quân đội, hành quân rèn luyện cho học viên cấp phân đội là một trong những chế độ bắt buộc, phải tiến hành thường xuyên, liên tục.

Học viên Trường Sĩ quan Chính trị hành quân rèn luyện.

       Thông qua hành quân rèn luyện giúp học viên có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu và thông thạo địa hình; đồng thời, xây dựng cho học viên có ý thức địch tình sát với thực tế học tập, biết xử trí các tình huống một cách linh hoạt, sáng tạo...
      Từ thực tế tại Trường Sĩ quan Chính trị cho thấy, để nâng cao chất lượng hành quân rèn luyện đối với học viên, trước hết cần làm tốt việc giáo dục để học viên hiểu sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hành quân rèn luyện, trên cơ sở đó có ý thức tự giác, chủ động thực hiện nghiêm túc kế hoạch hành quân. Tiếp đó, công tác chuẩn bị phải được tiến hành toàn diện, chu đáo, cụ thể, tỉ mỉ cả về vật chất và tinh thần, ý thức trách nhiệm của từng cá nhân.
      Đường hành quân phải được trinh sát trước, tránh những đoạn đường xấu hoặc nguy hiểm, nhất là đối với học viên năm thứ nhất tham gia hành quân rèn luyện lần đầu. Gói buộc quân tư trang phải hết sức cẩn thận, tỉ mỉ để bảo đảm cơ động nhanh, giữ bí mật. Cán bộ quản lý cần kiểm tra kỹ công tác chuẩn bị của từng cá nhân, kịp thời chấn chỉnh những điểm hạn chế. Một yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của buổi hành quân rèn luyện là hạ đạt mệnh lệnh trước khi hành quân. Đây là nội dung rất cần thiết giúp học viên thấy được tầm quan trọng của buổi hành quân, khơi dậy khí thế, sự quyết tâm của mỗi người. Quá trình hành quân, cán bộ quản lý phải bám nắm đội hình, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; thường xuyên động viên học viên nêu cao tinh thần vượt khó, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
      Tùy vào điều kiện cụ thể của từng học viện, nhà trường để thay đổi cung đường và địa bàn hành quân phù hợp. Theo đó, địa bàn hành quân cần đa dạng, cung đường hành quân cũng phải thay đổi để học viên được trải nghiệm thực tế, tiếp xúc với nhiều loại địa hình. Mỗi lần thay đổi địa bàn, cung đường hành quân, cán bộ quản lý phải chú ý đến biện pháp quản lý, chỉ huy, duy trì kỷ luật và mối quan hệ quân dân.     

CAO NGỌC NAM