Quân ủy Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

17/12/2022, 15:45

Chiều 15/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chỉ đạo hội nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Quân đội tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Tham dự hội nghị còn có Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân.
 
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Quân ủy Trung ương.
 
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI khẳng định, trong 10 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đề ra. Nổi bật là thường xuyên dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đặc biệt, tham mưu chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc. Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các chiến lược về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xử lý, ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thảm họa môi trường, phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện hiệu quả các đột phá về tổ chức, lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
 
Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ; tổ chức, biên chế được củng cố kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; các tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Về phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, Báo cáo chỉ rõ: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025 cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển. Toàn quân SSCĐ cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

NGUYỄN BẰNG/BQP.VN