Tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

09/09/2019, 14:02

Sáng 9-9, tại Hà Nội, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN)”.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, về cổ phần hóa DNNN, đến hết năm 2017, cả nước còn 583 DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Mục tiêu trong giai đoạn 2016-2020, sẽ thực hiện cơ cấu lại, Nhà nước chỉ nắm 100% vốn điều lệ tại 103 DN hoạt động trong 11 lĩnh vực. Cùng với đó, trong giai đoạn 2017-2020 thực hiện thoái vốn khoảng 60.000 tỷ đồng vốn Nhà nước tại DN. Sau quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN, tính hết quý 2-2019 mới có 35/127 DNNN trong danh mục được duyệt đã thực hiện cổ phần hóa, đạt tỷ lệ 27,5%. Về thoái vốn, trong giai đoạn từ 2016 tới tháng 11-2018, Nhà nước mới thực hiện thoái vốn tại DN được 17.826 tỷ đồng, thu về 155.735 tỷ đồng. Các DNNN sau khi được cổ phần hóa, thoái vốn tiếp tục tăng trưởng, góp  phần vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Tuy nhiên, tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ ra rằng tốc độ cổ phần hóa, thoái vốn tại các DNNN vẫn còn chậm. Một số những nguyên nhân của sự chậm trễ này. Một phần là do vướng mắc ở các quy định pháp lý, nhưng nguyên nhân lớn nhất là do một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước còn chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chấp hành chế độ báo cáo.

Đề cập tới các giải pháp đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Thời gian tới cần tập trung rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật theo chương trình, kế hoạch đề ra, tạo bước đột phá và hoàn thiện đồng bộ hơn hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện các biện pháp nhằm tránh thất thoát vốn Nhà nước, nhất là các biện pháp liên quan đến xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản cố định, thương hiệu và giá trị truyền thống của DN cổ phần hóa; nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của DN sau cổ phần hóa…

VŨ DUNG