Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự báo đạt 6,8%

04/04/2019, 14:24

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á năm 2019 được công bố ngày 3-4, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay và năm 2020 lần lượt đạt 6,8% và 6,7%.

“Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng ở mức cao trong năm 2018 do xuất khẩu và nhu cầu nội địa gia tăng mạnh mẽ. Tăng trưởng kinh tế nhiều khả năng được giữ vững trong thời gian tới nhờ ngành công nghiệp sản xuất theo hướng xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhu cầu nội địa ổn định. Những cải cách mà Chính phủ Việt Nam đang triển khai nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và khuyến khích đầu tư tư nhân sẽ tiếp tục tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế”, ông Eric Sidgwick, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam nhận định.

Nguồn: VĨNH AN