Tham mưu hiệu quả, triển khai quyết liệt

12/09/2019, 13:36

Từ năm 2017 trở lại đây, Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội. “Vạn sự khởi đầu nan”-giai đoạn đầu thực hiện, Tổng cục Hậu cần (TCHC) đã gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của phương thức cũ; các văn bản hướng dẫn, quy định để thực hiện theo phương thức mới chưa đồng bộ và còn bất cập...

Các đại biểu tham quan phương tiện dự thi xe tốt do Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần tổ chức.

Để khắc phục hạn chế này, Bộ Tham mưu TCHC đã hiệp đồng chặt chẽ với các cục chuyên ngành, các cơ quan Bộ Quốc phòng để tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy TCHC trong xây dựng và vận hành các quy chế về lãnh đạo công tác tạo nguồn vật chất hậu cần; lãnh đạo công tác kế hoạch và đầu tư; quy định của Chủ nhiệm TCHC về trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong mua sắm, tạo nguồn hàng quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Hoàng Nam, Phó tham mưu trưởng TCHC cho biết: "Chúng tôi xác định rõ những “nút thắt” cần tháo gỡ, khi đã thực hiện thì tuân thủ phương châm "quyết liệt trong triển khai, kiên trì trong thuyết phục, tận tình trong hướng dẫn", đồng thời tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới trong quân đội".

Chúng tôi được biết, Đến nay, Bộ Tham mưu đã tham mưu với TCHC chỉ đạo từ cấp chiến lược đến cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả đề án “Đổi mới mạnh mẽ công tác bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính”, tăng cường phân cấp cho các đơn vị. Tỷ lệ phân cấp từ 20-25%, nay đã tăng lên gần 40%, có mặt hàng đạt gần 100%. Trong mua sắm tập trung, các cơ quan, đơn vị mở rộng đấu thầu, nhất là hình thức đấu thầu rộng rãi, từ 25-27% tăng lên 40-52%, đồng thời tiến tới mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung; huy động khai thác triệt để hàng tồn kho và kết hợp các nguồn lực khác để tăng khả năng bảo đảm hậu cần.

Thời gian qua, Bộ Tham mưu cũng đã chủ trì thẩm định trình Chủ nhiệm TCHC, thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cho hơn 900 gói thầu các loại với tổng giá trị lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Trong triển khai thực hiện nghị quyết của QUTW về đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội, Bộ Tham mưu đã chủ động đề xuất với tổng cục ban hành hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị đầu mối toàn quân về việc thực hiện lập, phân bổ dự toán ngân sách trong ngành hậu cần quân đội, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ từ cơ quan hậu cần chiến lược đến đơn vị cơ sở.

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, Bộ Tham mưu TCHC đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ và của Bộ Quốc phòng… trở thanh đơn vị tiêu biểu mẫu mực trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của TCHC.

TIẾN ĐẠT