Thi đua tạo động lực, khí thế mới xây dựng lực lượng thông tin tiến lên hiện đại

04/09/2019, 14:22

 

Những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) luôn được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện, có nhiều đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực.


Lãnh đạo Binh chủng Thông tin liên lạc hỏi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 139 (tháng 3-2019). Ảnh: NGUYỄN QUÂN.

Quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và Phong trào TĐQT, Đảng ủy, Bộ tư lệnh binh chủng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Binh chủng TTLL chủ động xây dựng nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác TĐKT, Phong trào TĐQT và các đợt thi đua cao điểm thực hiện tốt “Chiến lược phát triển hệ thống TTLL quân sự giai đoạn 2011-2020”, xây dựng lực lượng TTLL cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các nội dung, chỉ tiêu Phong trào TĐQT của binh chủng hướng mạnh vào thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Bộ Quốc phòng và quản lý nhà nước về TTLL quân sự; huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng và chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với lực lượng thông tin toàn quân. Binh chủng đã tham mưu, đề xuất với Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực TTLL quân sự; ban hành quy định quản lý, điều hành, khai thác hệ thống TTLL quân sự; thành lập Trung tâm điều hành cấp 1 tại sở chỉ huy thường xuyên binh chủng và Trung tâm điều hành cấp 2 tại Lữ đoàn 205. Điều chỉnh, nâng cấp mở rộng các tổng đài nút cấp chiến lược, quy hoạch các tuyến truyền dẫn quang khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam Bộ; triển khai giai đoạn 2 dự án VINASAT thành phần Bộ Quốc phòng; mở rộng mạng VSAT nhất là các trạm cơ động và trên tàu biển; nâng cấp mạng truyền số liệu làm cơ sở phát triển các dự án ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa chỉ huy; bảo đảm tốt TTLL cho hoạt động đối ngoại quân sự quốc phòng...

Phong trào TĐQT của binh chủng xác định rõ những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua hoàn thành xuất sắc ba khâu đột phá, về: Tổ chức biên chế; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, cải cách hành chính quân sự. Thi đua thực hiện các khâu đột phá binh chủng đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam; trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành kế hoạch khảo sát nhân lực, cơ sở hạ tầng viễn thông bổ sung cho lực lượng TTLL thường trực của quân đội; đề xuất với Bộ Quốc phòng bảo đảm trang bị, tổ chức biên chế lực lượng thông tin toàn quân và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh, gọn, linh hoạt, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quân số, chính sách, tuyển quân, tuyển dụng, quản lý sử dụng nguồn nhân lực và vũ khí trang bị kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ. Binh chủng bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm nội dung, thời gian, quân số; chú trọng huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm và huấn luyện theo tình huống, do đó chất lượng huấn luyện hằng năm được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, binh chủng triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, kỷ luật thông tin trong binh chủng có nhiều chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm 0,03% so với giai đoạn 2009-2014.

Phong trào TĐQT đã động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin; bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật; bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đồng bộ kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc binh chủng và toàn quân. Phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ” được phát huy mạnh mẽ. 5 năm qua binh chủng có hằng trăm công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng để nâng cao chất lượng bảo đảm TTLL, huấn luyện, SSCĐ với nhiều sản phẩm đột phá, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Binh chủng đã tích cực thực hiện triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, “Chúng sức xây dựng nông thôn mới”... đạt được những kết quả thiết thực, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng địa bàn vững mạnh.

Cùng với đó, công tác khen thưởng luôn được cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị và hội đồng TĐKT các cấp quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc. Gắn công tác khen thưởng với Phong trào TĐQT, các đợt thi đua cao điểm, đột kích và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Khen thưởng kịp thời, đúng quy trình, dân chủ, công khai, hướng về cơ sở; tập trung khen thưởng tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTLL, huấn luyện, SSCĐ, làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa; những nhân tố mới. Giải quyết tốt khen thưởng cống hiến, tích cực xử lý tồn đọng khen thưởng niên hạn.

Phong trào TĐQT tạo động lực mạnh mẽ, trực tiếp góp phần xây dựng binh chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm TTLL “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Binh chủng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2015); hai tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Quốc phòng...

TRẦN MINH TÂM