Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể

28/02/2023, 13:09

Sáng 25-2, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06) tổ chức Phiên họp lần thứ 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan và địa phương trên toàn quốc.

Dự phiên họp tại đầu cầu Chính phủ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Đề án 06 của Chính phủ; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; các thành viên Ủy ban; lãnh đạo một số bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2020 được xác định là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, là năm tuyên ngôn về chuyển đổi số; năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số khi công nghệ số được ứng dụng để phát triển các nền tảng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; năm 2022 là năm tăng tốc thực hiện chuyển đổi số với nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh việc đưa người dân lên các nền tảng số “Make in Việt Nam”, đẩy mạnh triển khai Đề án 06.


Quang cảnh phiên họp tại trụ sở Chính phủ.

Năm 2023, Ủy ban xác định chủ đề: Năm quốc gia về dữ liệu số là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới”, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu: Bảo vệ dữ liệu cá nhân; công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp bộ, ngành và địa phương; mở dữ liệu; an toàn dữ liệu… nhằm tạo ra sự thay đổi căn bản trong tạo lập, khai thác dữ liệu số.

Đối với triển khai Đề án 06 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, UBND địa phương tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt và bước đầu đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó, đã tra cứu khai thác thông tin giải quyết thủ tục hành chính và tự động điền eForm đối với 650 nghìn lượt khai thác của 58 địa phương; tra cứu giải quyết thủ tục hành chính và xác thực làm sạch thông tin trên 530 triệu lượt khai thác của các bộ, ngành; đồng bộ và làm giàu dữ liệu dân cư... Việc quản lý cư trú theo phương thức mới bằng việc sử dụng mã số định danh cá nhân, thẻ căn cước công dân gắn chip tạo ra nhiều tiện ích...


Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng chủ trì phiên họp tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Thời gian tới, triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo lộ trình Đề án đã đề ra. Trước mắt, tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp đột phá về dịch vụ công trực tuyến; hoàn thiện hệ sinh thái, tạo lập dữ liệu dùng chung; làm sạch dữ liệu thông tin thuê bao; nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển công dân số.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho rằng: Trong thời gian qua, nhận thức và hành động về chuyển đổi số của các cấp, các ngành, các địa phương và người dân được nâng lên; thể chế, chính sách, phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi số có bước chuyển biến tích cực; dịch vụ công, an toàn thông tin, phát triển chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, công tác đào tạo nhân lực được quan tâm; đã xuất hiện nhiều công ty công nghệ trong thực hiện chuyển đổi số ở các lĩnh vực.


Phiên họp được kết nối đến các điểm cầu của các bộ, ngành và địa phương trên toàn quốc.
 

Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, chuyển đổi số là vấn đề mới, khó, phức tạp, cần phải tiếp thu những thành tựu, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam; phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung; đổi mới cách làm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, làm mục tiêu, động lực, nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Gợi mở, định hướng để nâng cao chuyển đổi số trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương, khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 bảo đảm chặt chẽ, khoa học, phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình gắn với bố trí nguồn lực phù hợp; các mục tiêu, chỉ tiêu phải định lượng được, dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ kiểm tra, giám sát; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những cá nhân, đơn vị chậm trễ, không theo đúng kế hoạch.

Tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia; bám sát thực tế, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh thương mại điện tử, thanh toán các dịch vụ, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt, xác thực tài khoản ngân hàng; rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành và triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng; đồng thời, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; hạn chế tham nhũng, tiêu cực.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, như: Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường… phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia…
SƠN BÌNH/bqp.vn