Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng

10/08/2019, 14:54

Sáng 9/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp 6 tháng đầu năm 2019. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng.

Theo báo cáo do Bộ Tư lệnh 86 - Cơ quan thường trực trình bày và các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại phiên họp, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng chính phủ điện tử đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả tích cực như: Thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng trong xây dựng Chính phủ điện tử; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt động ứng dụng CNTT trong Bộ Quốc phòng; xây dựng, ứng dụng các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, từng bước hình thành thói quen xử lý thông tin trên môi trường mạng cho cán bộ, nhân viên; công tác đảm bảo an toàn thông tin tiếp tục được coi trọng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các phần mềm độc hại lây nhiễm trong nội bộ, tham gia có hiệu quả trong công tác đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước.
 

Quang cảnh phiên họp.

Kết quả công tác ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng mặc dù đã có nhiều chuyển biển, nhưng chưa toàn diện; hạ tầng công nghệ thông tin phát triển chưa đồng bộ, mạng truyền số liệu quân sự đang trong quá trình triển khai đến các đơn vị cấp chiến thuật; các hệ thống CNTT phần lớn chưa có liên thông trong chia sẻ dữ liệu; tỷ lệ cán bộ, nhân viên ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc còn thấp; công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng CNTT cho cán bộ, nhân viên chưa được thực hiện đồng đều ở các cơ quan, đơn vị. Công tác quy hoạch ứng dụng CNTT chưa theo kịp với sự phát triển của yêu cầu nhiệm vụ và khoa học công nghệ; công tác kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại một số đơn vị chưa thực hiện thường xuyên.
 

Thượng tướng Phan Văn Giang trao đổi với các đại biểu.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơ vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng; tập trung hoàn thành quy hoạch ứng dụng CNTT trong các ngành và các nhiệm vụ xây dựng các hệ thống CNTT có tính chất nền tảng; làm tốt công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành trong Quân đội; gắn kết quả thực hiện các nội dung xây dựng Chính phủ điện tử với vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, coi đây là một nội dung đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản pháp lý phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng, bao gồm quy định về các loại văn bản chỉ gửi nhận điện tử trong Bộ Quốc phòng; hướng dẫn quản lý, sử dụng chữ ký số trong Bộ Quốc phòng; danh mục các phần mềm và cơ sở dữ liệu dùng chung trong Bộ Quốc phòng; xây dựng các nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu; xây dựng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa Bộ Quốc phòng…

NGUYÊN HẢI