Thượng tướng Trần Đơn chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương đối với lực lượng vũ trang

06/09/2019, 14:05

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo. Tham dự phiên họp có đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số Bộ, ngành Trung ương.

Quang cảnh phiên họp

Sau khi nghe các cơ quan chức năng báo cáo kết quả xây dựng bảng lương mới và ý kiến đóng góp của các đại biểu, Thượng tướng Trần Đơn biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị và Ban Chỉ đạo trong việc nghiên cứu, xây dựng bảng lương mới của lực lượng vũ trang thời gian qua; đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo và các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, sớm hoàn thiện bảng lương mới, trên cơ sở bảo đảm tính kế thừa và phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, bất cập của chính sách tiền lương hiện hành, góp phần tạo động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ yên tâm công tác, phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm được giao…
 

MẠNH HÙNG