Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội

18/12/2022, 15:42

Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội - Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng - An ninh, Thống lĩnh các Lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI) do Quân ủy Trung ương tổ chức diễn ra chiều 15/12.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo của Quân ủy Trung ương và các tham luận tại hội nghị, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên chức quốc phòng nhân dịp Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022).
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI được ban hành trên cơ sở thành tựu về lý luận và thực tiễn sau gần 30 năm đổi mới cũng như thành tựu sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX. Mười năm qua, tình hình thế giới và khu vực biến đổi nhanh chóng, khó dự báo; hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại sự đoàn kết trong Đảng và nhân dân diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, một số nhiệm vụ hoàn thành vượt mục tiêu ban đầu.
 
Chủ tịch nước chụp ảnh chung với đại biểu dự hội nghị - ảnh: Trọng Đức
 
Nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương; chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn, tham mưu, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ở khu vực biên giới, trên biển, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao. Xây dựng kế hoạch, lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt nhiệm vụ ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống; phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã làm tốt nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội theo hướng tinh gọn, mạnh theo các Kết luận, Nghị quyết của Bộ Chính trị… Công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế.
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Phân tích bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, đặt ra những thử thách mới trong nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tăng cường xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đội gắn với các phong trào thi đua yêu nước.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục làm tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố môi trường, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội trên trường quốc tế; tăng cường hợp tác song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương, tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, các nước láng giềng.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần nhận thức đầy đủ những ưu thế, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, làm tốt công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược, kịp thời với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; nâng cao năng lực thực hiện, xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách huy động nguồn lực kinh tế cho xây dựng quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
 
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong gần 10 năm (từ năm 2013 đến nay), thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã xác định. Đặc biệt, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không ngừng được cũng cố và nâng lên; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
 
Về phương hướng trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ rõ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các đề án đã được Bộ Chính trị thông qua thời gian gần đây. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
 
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI ở các Ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương; nghiên cứu xây dựng Báo cáo thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và xây dựng Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trình Bộ Chính trị và Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

NGUYỄN BẰNG/BQP.VN