Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4: Điều chỉnh mở rộng Dự án khai thác, sản xuất thạch cao tại Nước CHDCND Lào

08/10/2019, 10:33

Trên công trường khai thác thạch cao của Công ty

Tổng công ty Hợp tác Kinh tế/QK4 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cấp Giấy phép đầu tư ra nước ngoài số 2483/GP về hoạt động khai thác, sản xuất thạch cao tại Lào cho Công ty Khoáng sản Coecco (công ty con 100% vốn điều lệ của Tổng công ty). Từ năm 2003, Công ty Khoáng sản Coecco, Tổng Công ty hợp tác kinh tế/QK4 được thành lập và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, tiêu thụ các loại khoáng sản theo qui định của pháp luật nhà nước Lào. Tháng 10/2004, Công ty đã được Chính phủ nước CHDCND Lào ký hợp đồng và cấp Giấy phép khai thác, chế biến quặng thạch cao tại bản Na Đôn, huyện Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào - vùng mỏ có trữ lượng công nghiệp ước tính khoảng hơn 2,5 triệu tấn.
 
Từ đó đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định, đạt được nhiều kết quả cao như: Bình quân hằng năm đã cung cấp hơn 200.000 tấn thạch cao cho thị trường; các chỉ sổ kinh tế năm sau đều cao hơn năm trước; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 100 lao động; đem lại nguồn thu cao cho ngân sách nhà nước Lào và Việt Nam; góp phần lớn vào việc phát triển kinh tế địa phương của vùng dự án; thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, được Tổng công ty và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao; được chính quyền Tỉnh Khăm Muộn tặng nhiều bằng khen cao quí. Tiếp tục giữ vững, mở rộng và phát triển ngành khai thác, chế biến khoáng sản nói chung, quặng thạch cao nói riêng trên địa bàn của nước bạn Lào; Tổng công ty Hợp tác kinh tế đã báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt mở rộng khai thác, chế biến và tiêu thụ quặng thạch cao tại Na Kè, huyện Xay Phu Thoong, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào. Đây là việc làm ý nghĩa và cần thiết nhằm duy trì hoạt động của Công ty Khoáng sản Coecco, tận dụng máy móc thiết bị đã đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế và ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp quân sự - quốc phòng cấp trên giao. Trên cơ sở đó, ngày 04/10/2019, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã phê duyệt chủ trương điều chỉnh mở rộng khai thác, chế biến và tiêu thụ quặng thạch cao tại Na Kè, huyện Xay Phu Thoong, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào cho Tổng công ty Hợp tác kinh tế.
 
Mỏ thạch cao bản Na Kè, huyện Xay Phu Thoong có hồ sơ pháp lý đúng theo quy định của Luật pháp nhà nước Lào, diện tích ký hợp đồng là 350 ha, diện tích chứa quặng là 135ha với trữ lượng được Cục địa chất và khoáng sản chứng nhận là 17.042.457 tấn. Tổng công ty Hợp tác kinh tế/QK4 đã chỉ đạo Công ty Koáng sản Coecco khoan kiểm chứng một vùng diện tích 29ha trong tổng số 135ha, kết quả xác định trữ lượng khoảng hơn 4 triệu tấn, đủ điều kiện về hồ sơ pháp lý theo qui định của Luật, trữ lượng địa chất mỏ lớn, giá trị đầu tư tương đối thấp, có lợi thế nhất so với các vùng mỏ còn lại...
 
Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong thực hiện sản xuất kinh doanh thạch cao & năng lực hiện có của Tổng công ty thì việc thực hiện dự án sẽ mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, đây là dự án đầu tư có tính khả thi cao; Công ty Khoáng sản Coecco tiếp tục được duy trì hoạt động, phát triển, mở rộng địa bàn ở Lào đóng góp vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào, làm cầu nối vững chắc cho Tổng công ty trong việc thiết lập quan hệ hữu nghị đặc biệt với các cấp chính quyền của bạn Lào; Dự án có ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế kết hợp phát triển xã hội, nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân; Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; Phát huy được năng lực, năng suất, hiệu quả nguồn vốn hiện nay mà Công ty Khoáng sản Coecco đã có sẵn; đồng thời nộp vào ngân sách của hai nhà nước hằng năm đạt hơn 16,7 tỉ đồng; Góp phần xây dựng, phát triển Tổng Công ty ngày càng vững mạnh
 

QUANG TRUNG