Trao Quyết định thăng quân hàm Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường

29/01/2019, 17:01

Sáng 29-1, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm, đồng chí Lương Cường.  Đại tướng Tô Lâm thay mặt hai đồng chí được thăng quân hàm phát biểu bày tỏ trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân đã quan tâm giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Tô Lâm hứa với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ toàn quân: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với nhân dân, với Đảng và Nhà nước; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nêu cao và giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, tiếp tục cùng với tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ chế phối hợp chặt chẽ, hoạt động hiệu lực hiệu quả, có đội ngũ cán bộ kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ trao Quyết định phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Tô Lâm, đồng chí Lương Cường được thăng quân hàm đợt này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Việc Đảng, Nhà nước phong quân hàm Đại tướng đối với đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lương Cường thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang; đồng thời, là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Quân đội, Công an cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí được phong quân hàm hôm nay là những cán bộ sĩ quan ưu tú, được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị, trách nhiệm quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Quân đội, Công an; đã lập được nhiều chiến công, thành tích trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trên các cương vị công tác, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng hai đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng. Ảnh: TRỌNG HẢI.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng. Ảnh: TRỌNG HẢI.


Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng, các đồng chí được phong quân hàm Đại tướng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân anh hùng, Công an nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "Người làm tướng phải Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung" để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

MÈ QUANG THẮNG (QĐND)