Triển khai quyết định về kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng

20/11/2020, 13:36

Chiều 19/11, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị Triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại hội nghị.

Ngày 3/11/2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Quyết định số 3376/QĐ-BQP về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, ngày 3/11/2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã ký ban hành Quyết định số 3377/QĐ-BQP về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
 
Theo Quyết định số 3376/QĐ-BQP, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Quốc phòng là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi toàn quân; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
 
 
Quang cảnh hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đánh giá cao vai trò của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chặt chẽ, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng với cơ quan chức năng, lực lượng trong và ngoài quân đội, tiếp tục bổ sung, đưa vào chương trình giáo dục, đào tạo những kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho một số đối tượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, địa bàn; tiếp tục kiểm tra, rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, khu vực đóng quân, kho tàng, doanh trại để có phương án di dời, sơ tán lực lượng, vũ khí, trang bị, bảo đảm an toàn trong mùa mưa, bão. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cũng giao các cơ quan chức năng chủ động đề xuất, làm tốt các mặt bảo đảm kịp thời cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chỉ đạo các cơ quan báo chí quân đội tuyên truyền sâu, rộng, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

NGUYÊN HẢI