Trung đoàn 720: Yên dân để phát triển kinh tế

03/06/2020, 10:32

Yên lòng dân đê ổn định và phát triển kinh tế- xã hội trên các địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó Quân đội có vai trò rất quan trọng và đóng góp tích cực. Trung đoàn 720 (thuộc Binh đoàn 16) là một trong những đơn vị như thế, luôn làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bộ đội trao đổi với đồng bào nâng cao đời sống

Trung đoàn 720, Binh đoàn 16 đứng chân trên địa bàn 4 xã thuộc 2 huyện là Tuy Đức và Đăc Rlấp. của tỉnh Đắk Nông. Đây là những xã vùng sâu, vùng xa, kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của địa phương; đồng thời là địa bàn chiến lược, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Các dân tộc cơ bản sống hòa thuận, đoàn kết giúp đỡ nhau, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, tình hình dân tộc, tôn giáo luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là hoạt động tin lành (tụ tập lôi kéo tín đồ, móc nối truyền đạo…) ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nhiệm vụ của Trung đoàn 720 là phát triển kinh tế xã hội, kết hợp với quốc phòng an ninh, phải tiếp xúc và giải quyết nhiều công việc trực tiếp với dân. Vì vậy, công tác dân vận luôn được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn, các cơ quan, chỉ huy Đội sản xuất hết sức coi trọng.
 
Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị - xã hội địa phương vững mạnh, được cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc đánh giá cao. 
 
Trung đoàn luôn coi trọng giáo dục cán bộ, công nhân viên, người lao động (CB, CNV, NLĐ) về nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng ý thức trách nhiệm chính trị, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân tốt, dân tốt, mọi sự đều nên”. Để làm tốt công tác dân vận, trước hết phải làm tốt công tác “quân vận”, xây dựng thế trận “lòng dân” gắn với thế trận “lòng quân” vững chắc. Đơn vị xác định rõ là phải giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong công việc cho CB, CNV, NLĐ nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì thông qua các đợt giáo dục, sinh hoạt chính trị ở đơn vị, tập huấn do cấp trên mở. Hàng năm Trung đoàn tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, bí thư, cấp ủy các chi bộ. Mục đích để bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho CB, CNV, NLĐ về lập trường chính trị, ý thức trách nhiệm đối với nhân dân, nắm chắc tâm tư tình cảm, đời sống, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Nghị định của Chính phủ về công tác dân tộc, tôn giáo, hiểu rõ âm mưu thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, để mọi người tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Động viên, tạo điều kiện cho CB, CNV, NLĐ tự học tiếng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để tiếp xúc, giải quyết các công việc với đồng bào dễ dàng, hiệu quả. Từ đó, công tác xây dựng cơ sở vững mạnh của các tổ đội công tác không ngừng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 
Đảng ủy, các chi bộ đã chú trọng lãnh đạo nhiệm vụ công tác dân vận, phân công, phân nhiệm cụ thể cho cấp ủy viên phụ trách, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chặt chẽ từ việc phân công cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận, tổ dân vận ở các ban, đội sản xuất đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, thường xuyên nghiên cứu, xem xét những đống chí cán bộ, công nhân viên có năng lực, uy tín, trách nhiệm trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở các thôn, bon, bản thường xuyên và nhân các ngày lễ lớn như dịp Lễ, Tết, 30/4, 2/9, dịp lễ Noel… kết hợp với thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Nhận thức, ý thức về công tác dân vận của cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Trung đoàn được nâng lên. Năm 2019, Đảng ủy Trung đoàn đã xây dựng, ký kết nội dung phối hợp hoạt động với Ban Dân vận huyện ủy Tuy Đức, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuy Đức và với xã Đắk Ngo; triển khai bước đầu đạt hiệu quả thiết thực, nhất là nâng cao kết quả trong công tác truyên truyền vận động quần chúng nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng quà, cấp thuốc miễn phí...
 
Chính ủy, chỉ huy Trung đoàn và đội ngũ cán bộ chủ trì các ban, đội sản xuất, Bệnh xá thường xuyên quán triệt cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và đồng bào các dân tộc trong Trung đoàn nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung và biện pháp cũng như vị trí, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng trong giai đoạn mới của cách mạng. Kết hợp với tăng cường giáo dục về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay, giao chỉ tiêu xây dựng địa bàn, kết nghĩa với địa phương đến từng cơ quan, đội sản xuất. Các cơ quan, đội sản xuất đều tiến hành tốt công tác dân vận.
 
Nhận thức rõ vai trò, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị đã chủ động tham mưu trong cho Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn các hoạt động công tác dân vận; xây dựng đầy đủ các kế hoạch hàng năm, quý, tháng và tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác dân vận ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực.
 
Căn cứ nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy đầu nhiệm kỳ, hàng năm, các tổ chức quần chúng đã kịp thời xây dựng chương trình hành động, phân công đoàn viên, hội viên đảm nhiệm từng nhiệm vụ trong hoạt động công tác dân vận, xác định rõ mỗi đoàn viên, hội viên là một chiến sĩ trên mặt trận công tác dân vận.
 
Tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tích cực thực hiện cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới 
 
Trung đoàn xây dựng phát triển các đội sản xuất đan xen với các thôn, bản của địa phương, góp phần phân bố dân cư theo quy hoạch sản xuất và mục tiêu lâu dài của quốc phòng. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho CB, CNV, NLĐ về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, mỗi công nhân, người lao động là một tình nguyện viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, góp phần ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch về phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Hàng năm, xây dựng hoàn chỉnh và bổ sung các văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ đơn vị và thôn, bon, bản trên địa bàn, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, cháy rừng. Lực lượng dân quân tự vệ được huấn luyện theo đúng Luật dân quân tự vệ và kế hoạch huấn luyện chiến đấu. Nội dung huấn luyện đi sâu việc quán triệt Luật, nhiệm vụ huấn luyện chiến thuật cấp tiểu đội, huấn luyện võ thuật sử gậy, dao, nhị khúc, bắn súng tiểu liên AK, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống khắc phục hậu quả cháy kho xưởng, cháy rừng, cháy vườn cây, bảo vệ doanh trại, bảo vệ sản phẩm…
 
Xây dựng 3,36ha thao trường kiểm tra bắn súng bộ binh, kinh phí 11,3 tỉ đồng phục vụ huấn luyện và bảo đảm cho các cơ quan, đơn vị trong Binh đoàn 16, các xã khu vực địa bàn thực hành bắn đạn thật. Các đợt huấn luyện, kiểm tra của trên, Trung đoàn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, hàng năm có trên 95% đạt yêu cầu trong đó có 85% khá giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Những năm qua đã ngăn chặn, bắt và bàn giao địa phương xử lý 17 trường hợp phá rừng, 21 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản, động vật cấm; vận động đồng bào giao nộp 171 vũ khí tự tạo, vật liệu nổ; tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát chặt chẽ rừng khoanh nuôi, không để xảy ra các vụ việc như cháy rừng, lấn chiếm và khai thác trái phép lâm sản. Duy trì, thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền, công an 02 huyện và 04 đồn biên phòng; tổ chức giao ban quý theo Nghị định 03 của Chính phủ, phối hợp xử lý tốt các tình huống, không để bị động bất ngờ, đơn vị an toàn, góp phần xây dựng địa bàn ổn định; hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình và xây dựng phương hướng, quy chế phối hợp cho hoạt động năm sau.
        
Thực hiện tốt chủ trương: Trung đoàn gắn với huyện - xã; đội sản xuất gắn với thôn, bản; hộ gia đình công nhân kết ngĩa với hộ đồng bào dân tộc thiểu số để cùng giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giao luwu văn hóa, tuyên truyền vận động bài trừ các hủ tục lạc hậu. Đưa văn hoá, y tế vào thôn, bản, cải thiện điều kiện học của con em đồng bào các dân tộc, nâng cao đời sống văn hoá và đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với đồng bào; từ đó tạo nên thế trận lòng dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Có 08 Đội sản xuất gắn kết với 08 thôn, bon, bản; qua đó các hộ đồng bào đã bỏ được các hủ tục lạc hậu, tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo; xây dựng thôn, bản văn hoá, thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, xây dựng cuộc sống bình yên, ấm no hạnh phúc, đẩy nhanh phát triển kinh tế hộ. 100% hộ đồng bào có thu nhập trên 90 triệu đồng/năm; nhiều hộ có các phương tiện máy móc phục vụ sản xuất, các đồ dùng có giá trị cao như ô tô, máy cày, máy kéo...
 
Mỗi năm tổ chức khám, điều trị trên 3000 lượt người; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 1200 lượt gia đình chính sách, hộ nghèo, già làng, trưởng bản… số tiền 200 triệu đồng; hiến máu trên 200 đơn vị, phun hóa chất diệt muỗi trên 70.000m2, tiêm chủng mở rộng cho các cháu theo quy định; đơn vị không để xảy ra dịch bệnh. Bệnh xá Quân dân y đáp ứng tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn; được Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng chọn đầu tư xây dựng là 1 trong 5 điểm sáng về Y tế hoạt động kết hợp quân dân y của cả nước.
       
Những năm gần đây, Trung đoàn đã xây dựng 32 nhà đồng đội, tình thương, nghĩa tình quân dân, trị giá trên 5 tỉ đồng; làm mới 35 km đường giao thông bê tông nhựa liên thôn, liên xã, 37 km đường điện trung hạ thế, 14 cầu bê tông, 24 đập nước; 6.917 m2 nhà cấp 4; 05 nhà trẻ; 35 giếng khoan và 21 bể nước sinh hoạt; 01 khu khuôn viên vui chơi và khu liên hiệp văn hóa thể thao, 01 nhà trẻ có diện tích sử dụng 360m2  gồm 4 phòng học, 01 phòng ban giám hiệu, 01 nhà ăn, 01 phòng y tế, hệ thống vệ sinh khép kín, sử dụng điều hòa và hệ thống tắm nóng lạnh, chi phí đầu tư gần 2 tỉ đồng; 12 cụm dân cư, 01 trường trung học cơ sở, 03 trường tiểu học, 12 phòng ở của giáo viên, 20 km đường điện cao áp chiếu sáng các khu dân cư.
 
Từ năm 2014 đến nay, Trung đoàn nhận nuôi dưỡng 05 cháu đồng bào Mông mồ côi cha mẹ; phối hợp với địa phương san ủi mặt bằng, xây nhà, mua dụng sinh hoạt ch các cháu với số tiền gần 700 triệu đồng, liên hệ địa phương làm sổ hộ khẩu, đưa các cháu đến trường đi học, phân công cán bộ trực tiếp nuôi dưỡng, đến nay cháu lớn đủ 18 tuổi đơn vị tiếp nhận cháu vào làm công nhân, các cháu còn lại đang học tập tại các trường trên địa bàn. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho 14 cháu mồ côi khác. Năm 2017 và 2018, liên hệ với trường Cao đẳng nghiệp vụ cao su Bình Phước tổ chức đào tạo tay nghề khai thác cho 311 lao động trong đó 141 lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số giúp người lao động có việc làm ổn định.
       
Năm 2019, địa bàn xảy ra lũ quét làm sạt lở hàng ngàn khối đất đá, vỡ nhiều hồ đập đe dọa đến tính mạng của hàng trăm hộ dân. Trong mưa lớn, lũ xiết, cán bộ, công nhân viên đã nhanh chóng di chuyển đất đá, khắc phục các điểm sạt lở bảo đảm giao thông luôn thông suốt. Bảo đảm an toàn vật dụng gia đình, tính mạng của người dân. Kết thúc lũ, nhanh chóng đến các thôn, bon, bản khắc phục gần 100 ha cây công nghiệp bị đất đá vùi lấp; tiêu độc khử trùng, vệ sinh các khu dân cư, vận chuyển nước sạch, mì tôm đến hỗ trợ giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại. Tuần đầu của năm học, cán bộ, công nhân viên đã phân công đến các điểm cô lập kịp thời đưa, đón các học sinh đến trường, về nhà bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong chống lũ, Thiếu tá Cao Ích Hiền- trợ lý Ban Tham mưu mặc dù đang nghỉ phép chữa bệnh nhưng đã dũng cảm bơi ra dòng nước lũ cứu được 02 người dân bị lũ cuốn trôi tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, làm sáng ngời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, được Tư lệnh Binh đoàn 16 và chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen.
        
Mặc dù đời sống của CB, CNV, NLĐ còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, song Trung đoàn luôn thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ dân gặp khó khăn, hoạn nạn, tặng quà trong các dịp lễ tết với số tiền trên 1 tỉ đồng/năm. Những kết quả trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tin thần cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn đơn vị đứng chân, góp phần cùng địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giảm tỉ lệ hộ nghèo. Trung đoàn được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì, Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý nhất. Song, cái được lớn nhất mà đơn vị có được đó là lòng tin của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc trong vùng dự án đối với “Bộ đội Cụ Hồ” nói chung và Bộ đội Binh đoàn 16, Trung đoàn 720 nói riêng.
       
Yên lòng dân, ổn định và phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó quân đội có vai trò đóng góp tích cực. Từ thành quả đã đạt được, Trung đoàn 720 tiếp tục phấn đấu không ngừng, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Binh đoàn 16 và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương; không ngững nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng báo các dân tộc, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn cực nam Tây Nguyên trong tình hình mới./.

BÀI VÀ ẢNH: LÊ QUANG SÁNG + KHÁNH CƯỜNG