Trung Đoàn 726/Binh đoàn 16: Chung sức xây dựng Nông thôn mới vùng biên giới Quảng Trực

10/02/2019, 10:51

Trải qua gần 20 năm đứng chân trên địa bàn vùng biên giới thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức/tỉnh Đắc Nông, Trung đoàn 726/Binh đoàn 16 thấu hiểu những khó khăn của đời sống nhân dân nơi đây. Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn còn tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Từ những việc làm cụ thể và bền bỉ, đơn vị đã góp phần làm nên những đổi thay trên quê hương - xã biên giới Quảng Trực.

Bệnh xá 719 khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào trong Vùng dự án. Ảnh: Quang Minh

Xã Quảng Trực là một xã biên giới, ở phía nam huyện Tuy Đức/ tỉnh Đắc Nông, có 11 bon (thôn, bản) với 2.207 hộ, 7.782 khẩu và 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 55.908ha, trong đó, dân tộc M'nông (người bản địa) chiếm 34,44%, còn lại là các dân tộc khác di cư đến địa phương theo chương trình kinh tế mới. Phía tây xã Quảng Trực giáp Bù Gia Mập, huyện Phước Long/tỉnh Bình Phước; có chung 35,5km đường biên giới với nước bạn Campuchia. Do tính chất phức tạp của địa bàn hẻo lánh giáp biên giới nên trong khu vực xã quản lý, ngoài Trung đoàn 726 còn có 3 Đồn biên phòng đứng chân. Những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới tương đối ổn định, đường biên, mốc giới luôn được giữ vững, bà con địa phương yên tâm sản xuất, xây dựng địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tiềm ẩn một số vấn đề có thể gây mất an ninh trật tự, như việc các phần tử xấu vẫn ngầm lôi kéo bà con tham gia các hoạt động trái pháp luật; tình trạng tranh chấp đất đai giữa các doanh nghiệp vẫn còn diễn ra. Những năm trước, cơ cấu kinh tế của địa phương chủ yếu là nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người thấp so với bình quân chung của Tỉnh. Trong khi đó, trình độ canh tác, thâm canh và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của nông dân còn hạn chế (nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ). Dân di cư tự do đến xã ngày một đông, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của xã còn cao. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn vẫn đang tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Việc người dân qua lại khu vực biên giới bằng các đường mòn vẫn còn diễn ra…

Với phương châm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng địa bàn an toàn, Trung đoàn 726 đã triệt để thực hiện tốt quan điểm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng M’nông”. Để giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó xây dựng quê hương, đơn vị đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực: Trung đoàn kết nghĩa với xã, các đội sản xuất nhận đỡ đầu thôn, bản. Hàng chục năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 726 đã gắn bó, đồng hành cùng nhân dân địa phương, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng ở Quảng Trực. Trong đó, nổi bật nhất là việc đơn vị đã khai hoang, trồng hơn 5.000ha cây công nghiệp, gồm cà phê, hồ tiêu và bơ; trồng 250ha rừng sản xuất, khoanh nuôi bảo vệ 800ha rừng tự nhiên. Những mô hình của đơn vị được cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân vận dụng, thực hiện theo, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình. Việc làm đó đã góp phần định canh, định cư vững chắc cho 2.862 hộ dân, thuộc 11 bon của xã Quảng Trực gắn với 5 đội sản xuất của đơn vị. Từ nguồn quỹ vốn của đơn vị, Trung đoàn 726 đã hỗ trợ 10 hộ nghèo, tổng số vốn 260 triệu đồng, để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, có thu nhập ổn định, thoát nghèo.

Về cơ sở hạ tầng, Trung đoàn đã huy động các nguồn vốn để đầu tư, xây dựng  một Trạm xá quân - dân y (có quy mô 20 giường bệnh), 7 nhà trẻ của trường mầm non, 12 hồ đập thủy lợi, 30km đường giao thông nông thôn và 15km đường điện sinh hoạt, sửa chữa 2,6km kênh mương thủy lợi. Đơn vị đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 23 nghìn lượt người dân trên địa bàn. Nhờ những đóng góp hiệu quả của Trung đoàn 726, đến đầu năm 2018, xã Quảng Trực đã hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục giúp nhân dân địa phương trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 726 chủ trương thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

1. Trung đoàn tiếp tục phát huy vai trò xung kích của 5 đội sản xuất và Đội trí thức trẻ tình nguyện, bám dân, bám thôn, bản; hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, tạo nguồn thu cho kinh tế hộ, sớm hoàn thành tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo. Theo đó, cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện ở các đơn vị tập trung phối hợp chặt chẽ với các thôn, bản làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi và áp dụng các mô hình sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật nhằm tăng năng suất, chất lượng hàng hóa, sản phẩm nông sản; từng bước chuyển sang sản xuất, chăn nuôi các mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Quá trình giúp dân phát triển sản xuất phải luôn gắn bó nhiệm vụ trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương, làm cơ sở để phát triển kinh tế bền vững.

2. Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác qui hoạch, phát triển kinh tế; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng; tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; đấu tranh phòng chống tội phạm và các thế lực thù địch, phản động; vận động nhân dân đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh ở khu dân cư.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa nguồn vốn đầu tư của nhà nước, địa phương và đơn vị, đẩy mạnh việc khảo sát, quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế… phục vụ đời sống nhân dân. Cùng với đó, đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho địa phương để đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác quân sự - quốc phòng địa phương vững mạnh; thiết thực xây dựng vùng đất Quảng Trực thành xã biên giới kiểu mẫu, phát triển về kinh tế, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường ở Nam Tây Nguyên.

Nguồn: NGUYỄN HOÀNG MINH