Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa chủ trì thông qua phim tài liệu phục vụ tổng kết công tác tham mưu toàn quân

17/11/2020, 13:53

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội nghị thông qua phim tài liệu phục vụ tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2020. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Sau khi xem phim tài liệu và nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa kết luận những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung về nội dung, thời lượng, bố cục và hình ảnh; đồng thời, yêu cầu cơ quan xây dựng bộ phim cần tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị; nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung để bộ phim hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nội dung và hình thức, phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền.

NGUYÊN HẢI